"najwidoczniej" English translation

PL

"najwidoczniej" in English

PL najwidoczniej
volume_up
{adverb}

najwidoczniej (also: podobno, widocznie, pozornie, oczywiście)
Proces ten, który najwidoczniej wciąż trwa, rozpoczął się 12 lat temu.
The process, which is apparently still ongoing, started 12 years ago.
Najwidoczniej interes gospodarczy wciąż bierze górę.
Apparently, the interests of business still prevail.
Ale najwidoczniej jest to osobliwy paradoks życia.
But apparently, this is a strange paradox of life.
najwidoczniej (also: najwyraźniej)

Synonyms (Polish) for "najwidoczniej":

najwidoczniej

Context sentences for "najwidoczniej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI tak najwidoczniej jest w przypadku rozwoju gospodarczego Chin.
And this is clearly the story of the Chinese economic growth.
PolishNajwidoczniej nie udało nam się osiągnąć spójności terytorialnej.
We have clearly failed to achieve territorial cohesion.
PolishTak bardzo wychwalane "prawa człowieka” najwidoczniej kończą się na granicy uprzywilejowanych domen eurokracji.
The much-lauded 'human rights' evidently stop at the borders of the privileged domains of the eurocracy.
PolishZ żalem odnotowuję, że prawa obywateli nie leżą najwidoczniej u podstaw nowego Traktatu.
Mr President, I note with great regret that citizens' rights are clearly not at the heart of the new Treaty.
PolishTakie brzmienie było w pierwotnym projekcie, ale z niewiadomych mi przyczyn najwidoczniej je pominięto.
That was the wording in the original draft but, for reasons I am unaware of, it seems to have fallen by the wayside.
PolishNajwidoczniej tłumaczenie było niedokładne.
Clearly, that was an inaccurate translation.
PolishNajwidoczniej jest odwrotnie.
Quite clearly, the exact opposite has happened.
PolishNajwidoczniej infrastruktura nie wyjaśnia nam, dlaczego Chiny radziły sobie lepiej, przed późnymi latami dziewięćdziesiątymi, w porównaniu z Indiami.
So clearly, infrastructure doesn't explain why China did better before the late 1990s, as compared with India.
PolishNajwidoczniej nie.
PolishNajwidoczniej w tej Izbie panują dwie szkoły myślenia o Rosji, odzwierciedlające ambiwalentne podejście państw członkowskich.
Madam President, obviously there are two schools of thought in this House when it comes to Russia, reflecting the ambivalent attitude of the Member States.
PolishNie jest to jednak najwidoczniej dostateczny powód dla UE, aby powstrzymać działania zmierzające do ustanowienia strefy wolnego handlu, którą uzgodniła z tymi despotami.
This is clearly not a sufficient reason for the EU to stop advancing towards the establishment of the free trade area it agreed to with those same despots.