"namówić" English translation

PL

"namówić" in English

PL namówić
volume_up
{verb}

namówić (also: przekonać, namawiać)
A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
Ale przedniejsi kapłani i starsi namówili lud, aby prosili o Barabbasza, a Jezusa, aby stracili.
Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.
A widzicie i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale mało nie po wszystkiej Azyi ten Paweł namówił i odwrócił wielki lud, mówiąc: Że to nie są bogowie, którzy są rękami uczynieni.
And ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they are no gods, that are made with hands:

Context sentences for "namówić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
PolishPróbujemy namówić inne państwa członkowskie, aby się do nas przyłączyły.
We are trying to get other Member States to join us in this.
PolishNie mogę namówić taty we Włoszech do korzystania z Internetu.
I can't get my father in Italy to work on the Internet.
PolishJak frajer dałem się namówić, na rozbieraną grę.
Arlene suckered me into a game of strip foosball.
PolishI jestem tu, by namówić was, byście robili, co możecie.
Polishnamówić kogoś do zrobienia czegoś
PolishChcesz powiedzieć, że jeśli namówić ich do czegoś co razem uwielbiają robić... przypomni im na czym naprawdę polega przyjaźń?
So the point you're making is that by getting them together to do something they loved, it reminded them of what their friendship is really about.
Polishnamówić kogoś do czegoś
PolishGdy Chris próbował namówić mnie, bym przemówił na tej konferencji, odmówiłem. ~~~ Czułem, że nie będę w stanie nawiązać tej osobistej więzi, jak tego chciałem.
You know, when Chris first approached me to speak at TED, I said no, because I felt like I wasn't going to be able to make that personal connection, you know, that I wanted to.
PolishW rzeczywistości zatem nic się nie zmieniło i dlatego chciałbym namówić do głosowania przeciwko umieszczeniu sprawozdania posła Czarneckiego w porządku obrad tej sesji miesięcznej.
In actual fact, then, nothing has changed, and so I should like to recommend that we vote against placing the Czarnecki report on the agenda for this part-session.
PolishProducenci samochodów są świadomi możliwości, ale nie będą w stanie namówić klientów od inwestowania w taką technologię, jeżeli najpierw nie będzie tych nadajników przy drodze.
Car manufacturers are aware of the possibilities, but they will not be able to attract investment in such technologies if there are no roadside transmitters in place first.
PolishPracując z krajami rozwiniętymi, musimy jednocześnie starać się namówić do podjęcia zobowiązań dotyczących redukcji kraje rozwijające się, szczególnie te bardziej rozwinięte.
As well as working with developed countries, we must also work to achieve ambitious commitments on emission reduction from developing countries, especially the more advanced ones.