"napęd" English translation


Did you mean: nape, to nap
PL

"napęd" in English

PL

napęd {masculine}

volume_up
1. IT
napęd (also: stacja, czytnik)
(Śmiech) Nie mamy Enterprise, ale mamy napęd jonowy.
(Laughter) We don't have the Enterprise, but we've got an ion drive now.
Yeah, we have an ion drive now.
I've still got the drive and vision.
2. other
(Śmiech) Nie mamy Enterprise, ale mamy napęd jonowy.
(Laughter) We don't have the Enterprise, but we've got an ion drive now.
Yeah, we have an ion drive now.
I've still got the drive and vision.
So it turns out that propulsion isn't really the problem.
Mimo to, najbardziej rozwinięta jest technologia napędu elektrycznego.
However electric propulsion technology is the most developed.
Dzięki temu górna część pozwala na wzniesienie a część dolna daje napęd.
With a split wing we get the lift at the upper wing, and we get the propulsion at the lower wing.

Context sentences for "napęd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli podamy wam sprzeczne informacje, znowu, wasza kora mózgowa zmieni się w super napęd.
If we can give you conflicting data, again, your ACC is going to be going into hyperdrive.
PolishWeźmy choćby efektywny energetycznie napęd.
Let us take, for example, energy efficiency drives.
PolishJednym przyciskiem można było zmienić napęd paliwowy na wodorowy - niezależnie od prędkości, z jaką poruszał się samochód.
At the push of a button it was possible to change from one fuel type to another - irrespective of the speed of the car.
PolishCzego trzeba, żeby w maszynach w pewien sposób „odpalić napęd”, żeby „zaskoczyły” i zaczęły się reprodukować.
And real soon, we're actually going to be synthesizing the proteins, and, like Steve showed us, that just opens an entirely new world.
PolishJak państwo wiecie, chcemy zapewnić jak najlepszą pomoc rozwojową dla wszystkich krajów i to jest główny napęd naszego rozumowania.
You know that we want the best development assistance for all countries, and this is the main thrust of our thinking.
PolishCo ma stanowić napęd sprzedaży?
PolishPrawa ręka wchodzi do wody, nie z pozycji wyciągniętej, łapiąc wodę, ale pod kątem 45° w stosunku do ciała, a zmiana pozycji ciała daje napęd.
Rather, he is entering the water at a 45-degree angle with his forearm, and then propelling himself by streamlining -- very important.
Polishnapęd taśmy archiwizacyjnej
PolishPrawdopodobnie zainwestowaliśmy zbyt dużo w napęd wodorem, podczas gdy na najbliższą przyszłość potrzebne są nam oszczędne silniki elektryczno-hybrydowe.
We have possibly invested too heavily in hydrogen, while we now need economical, electrical hybrid engines in the very short term.
PolishOto napęd.
Polish- sprawienie, by wszystkie nowe samochody w Europie do roku 2020 były wyposażone w napęd elektryczny lub hybrydowy.
It should be our ambition, and indeed why not, to have all new cars in Europe run on electricity, hybrid or not, by 2020.
PolishPrzez 60 lat wykorzystywaliśmy technologię jądrową do wytwarzania energii, do produkcji środków farmaceutycznych, jak również jako napęd okrętów podwodnych i lodołamaczy.
We have been using nuclear technology for energy production, pharmaceuticals manufacturing, and for powering submarines and icebreakers for 60 years.
PolishNikt nie neguje faktu, że reguły wspólnego rynku i konkurencja to napęd dla europejskiej gospodarki, który gwarantuje jej szybki rozwój.
(PL) Mr President, no one denies that the rules of the Single Market and competition are the driving force behind the European economy which guarantees its swift development.
PolishNiezbędne jest, by wybrani urzędnicy, którzy zarządzają lokalnymi i regionalnymi projektami, korzystając ze swej wiedzy, nadali prawdziwy napęd w osiąganiu celów z Lizbony i Göteborga.
It is vital that elected officials who manage local and regional projects can become real engines for achieving the objectives of Lisbon and Gothenburg, by using their knowledge.