"napełniać" English translation

PL

"napełniać" in English

PL napełniać
volume_up
[napełniam|napełniałbym] {imperfective verb}

1. general

Context sentences for "napełniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNastępnie pompę należy opróżniać i ponownie napełniać co 60 dni.
Subsequently the pump should be emptied and refilled every 60 days.
PolishZużytych wstrzykiwaczy nie należy ponownie napełniać.
Empty pens must not be re-filled and must be properly discarded.
PolishNie napełniać ponownie zużytych wstrzykiwaczy.
Empty pens must never be reused and must be properly discarded.
PolishNie napełniać miarki do linii wyznaczających inne dawki.
Do not fill the cup to any other dosing line.
PolishPustych wkładów nie należy ponownie napełniać i używać.
Do not re-fill and re-use empty cartridges.
PolishNie napełniać wstrzykiwacza NovoRapid NovoLet ponownie.
NovoRapid NovoLet must not be refilled.
PolishNie napełniać wstrzykiwacza NovoRapid FlexPen ponownie.
NovoRapid FlexPen must not be refilled.
PolishNie napełniać wstrzykiwacza NovoRapid InnoLet ponownie.
NovoRapid InnoLet must not be refilled.
PolishNie należy ponownie napełniać pustych wkładów.
Do not re-fill and re-use empty cartridges.
PolishNie należy napełniać ponownie pustych wkładów.
Empty cartridges must not be refilled.
PolishNie należy ponownie napełniać pustych wkładów.
Empty cartridges must not be refilled.
PolishWkładów nie można powtórnie napełniać.
Cartridges are not designed to be refilled.
PolishNie napełniać wkładu NovoRapid Penfill ponownie.
PolishNie napełniać ponownie zużytych wkładów.
Empty cartridges must not be refilled.
PolishZużytych wkładów nie napełniać ponownie.
Empty cartridges must not be refilled.
PolishPustych wkładów nie wolno napełniać.
Empty cartridges must not be refilled.
PolishNie napełniać wkładu ponownie.
PolishNie napełniać wkładu ponownie.
PolishNie napełniać wkładu ponownie.
PolishWsparcie dochodu w rolnictwie ma za zadanie zapewnić rolnikom godne życie, a nie napełniać kieszenie międzynarodowych przedsiębiorstw i właścicieli dużych terenów ziemskich.
Income support in agriculture is intended to give farmers a decent existence and not to line the pockets of multinationals and large landowners.