"napięty" English translation

PL

"napięty" in English

PL napięty
volume_up
{adjective masculine}

1. general

volume_up
tight {adj.} (taut)
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Harmonogram, jaki nam pan wyznacza, jest niezwykle napięty.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Grafik jest napięty i stawia przed nami wyzwania.
The schedule is very challenging and tight.
napięty (also: ostry, ścisły, drogi, surowy)
volume_up
tight {adj.} (strict)
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Harmonogram, jaki nam pan wyznacza, jest niezwykle napięty.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Grafik jest napięty i stawia przed nami wyzwania.
The schedule is very challenging and tight.
napięty (also: ograniczony)
volume_up
tight {adj.} (limited)
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Harmonogram, jaki nam pan wyznacza, jest niezwykle napięty.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Grafik jest napięty i stawia przed nami wyzwania.
The schedule is very challenging and tight.
napięty (also: naładowany)
napięty (also: zrzędliwy, marudny)
napięty (also: spięty, pełen napięcia)
napięty (also: nerwowy, gorączkowy)
volume_up
hectic {adj.}
Nie muszę podkreślać, jakie skutki wywołałby taki przepis dla już i tak napiętych finansów publicznych.
I do not need to emphasise the kind of impact that this provision would have on already strained public budgets.
napięty (also: naprężony)
volume_up
taut {adj.}
napięty (also: naprężony, sztywny)
volume_up
tense {adj.}
Posiedzenia Rady Europejskiej rzadko odbywają się w tak trudnych i napiętych okolicznościach.
Seldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Kryzys pokazuje, że razem jesteśmy silniejsi i że współpraca i solidarność są lepsze od napiętych stosunków między nami.
A crisis highlights that together we are stronger, and that cooperation and solidarity are better than having tense relations between us.

2. figurative

Context sentences for "napięty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDziękujemy Pani bardzo, bo miała Pani ogromnie napięty dzień.
Baroness Ashton, we thank you very much because you have had a very demanding day.
PolishZamierzam dziś o tym trochę opowiedzieć, pamiętając, że mamy napięty program.
And so I'm going to talk a little bit about that, keeping in mind that we have a lot on the program here.
PolishDzisiejsze głosowania są bardzo ważne, a porządek obrad jest bardzo napięty i bardzo panu współczuję.
These are important votes and it is a very full agenda and I have every sympathy with you.
PolishW tym samym duchu będziemy nadal realizować napięty kalendarz spotkań politycznych i wymianę techniczną.
In the same spirit, we will carry on our busy schedule of political contacts and technical exchanges.
PolishJest to kwestia o szczególnym znaczeniu, ponieważ dział 5 budżetu ("administracja”) jest niezwykle napięty.
This is particularly relevant, as heading 5 of the budget, for administration, is severely stretched.
PolishRada Europejska ma w tym tygodniu bardzo napięty program prac.
President of the Commission. - Mr President, this week's European Council has a very substantive agenda.
PolishZe względu na nieprzewidziane wydarzenia ostatnich tygodni, jak Państwu wiadomo, posiedzenie to będzie miało bardzo napięty porządek obrad.
As you know, it will be a very intensive meeting due to the unforeseen events of the last couple of weeks.
PolishNiestety program jest napięty, by nie rzec - zbyt napięty, i pojawia się zbyt późno, i to nie dlatego że nie ostrzegano o tym przez kilka ostatnich lat.
Unfortunately, the programme is full - too full - and has come too late, and not for a lack of warnings on this subject over the past several years.