"napiecie miesni" English translation

PL

"napiecie miesni" in English

napiecie miesni
Our team was informed that the translation for "napiecie miesni" is missing.

Similar translations for "napiecie miesni" in English

mięsień noun
English
napięcie noun

Context sentences for "napiecie miesni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishsztywność mięśni (wzmożone napięcie), bolesność mięśni (mialgia), osłabienie mięśni
muscle stiffness (hypertonia), painful muscles (myalgia), muscular debility (myasthenia), back
Polishobjawami są: hipotermia, zmniejszone napięcie mięśni, bradykardia oraz niedociśnienie tętnicze.
Other symptoms may be hypothermia, decreased muscle tonus, bradycardia, hypotension.
Polishniewydolność narządów, ból, zwiększone napięcie mięśni, zatrzymanie wody i obrzęk części
failure of organs, pain, increased muscle tension, water retention and swelling in parts of the
PolishZaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Wzmożone napięcie° Bóle mięśniowe *° Nużliwość mięśni
Musculoskeletal and connective tissue disorders Hypertonia° Myalgia *° Myasthenia
PolishZaburzenia mięśniowo- szkieletowe, tkanki łącznej i kości Wzmożone napięcie° Bóle mięśniowe *° Nużliwość mięśni
Musculoskeletal and connective tissue disorders Hypertonia° Myalgia *° Myasthenia
PolishBól mięśni, Zapalenie stawów Zwiększone napięcie i kurcze mięśni
Myalgia Arthritis Increased muscle tone and cramping
Polishsztywność mięśni, wzmożone napięcie mięśniowe
and connective tissue disorders stiffness, hypertonia
Polishnadmierne napięcie mięśni, uczucie ciężkości
Muscle tightness Sensation of heaviness
Polishzwiększone napięcie mięśni
Small bleedings in your skin due to blood clots
PolishAmlodypina zmniejsza napięcie mięśni gładkich w tętniczkach, a tym samym opór obwodowy i ciśnienie tętnicze krwi.
Amlodipine reduces the tone of smooth muscle in arterioles and hence the peripheral vascular resistance which lowers systemic blood pressure.
Polishzawroty głowy, parestezje, nadmierna senność, zwiększone napięcie mięśni, neuropatia obwodowa, drżenie lęk, depresja, bezsenność
peripheral oedema, oedema bone pain, leg cramps, arthritis dizziness, paraesthesia, somnolence, hypertonia, peripheral neuropathy, tremor anxiety, depression, insomnia,
Polishśpiączka, udar krwotoczny ośrodkowego układu nerwowego i udar mózgowo - naczyniowy, porażenie i niedowład, encefalopatia, zaburzenia mowy i wysławiania, amnezja wzmożone napięcie nużliwość mięśni
coma, central nervous system haemorrhages and cerebrovascular accidents, paralysis and paresis, encephalopathy, speech and language abnormalities, amnesia