"nas" English translation

PL

"nas" in English

volume_up
nas {pron.}
EN

PL nas
volume_up
{pronoun}

nas
volume_up
us {pron.}
Ci ludzie obserwują nas, mają wobec nas oczekiwania i żądają od nas odpowiedzi.
Those people are watching us, they have expectations of us and they are demanding answers from us.
Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest;
Now he that establisheth us with you in Christ, and anointed us, is God;
A gdy się z nami źle obchodzili Egipczanie, trapiąc nas, i kładąc na nas niewolą ciężką,
And the Egyptians dealt ill with us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage:

Context sentences for "nas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPowaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
PolishPowiem, że ta zmiana jest dla nas nieoczekiwana, nie było takiej propozycji.
I have to say we were not expecting this change. No such proposal has been made.
PolishMam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
I hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
PolishMyślę, że dzisiaj na nas ciąży obowiązek pomocy takim ludziom, jak Liu Xiaobo.
I think that, today, we are under an obligation to help people such as Liu Xiaobo.
PolishWzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
Population growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Polish. ~~~ Obniżyły się dla nas, jak windy.
The guy went up and started dickering, and 10 dollars later, we had four camels.
PolishSpośród przedstawionych historii, najbardziej zainteresują nas te negatywne.
So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
PolishTo właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
Precisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
PolishW latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
PolishIstnieją też konkretne przykłady udzielenia przez nas wsparcia tym językom.
There are also specific examples of the way in which we support these languages.
PolishJest to krok ku popieranej przez nas stopniowej rezygnacji z energii jądrowej.
This is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
PolishW międzyczasie walka z terroryzmem pozostanie dla nas najważniejszą sprawą.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
PolishZaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.
We got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.
PolishKilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
So, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Polish(skandowanie) Jennifer: Żołnierz pojawił się na drodze i spytał nas skąd idziemy.
(Chanting) Jennifer: A soldier walked onto the road, asking where we'd been.
PolishOd ważnego dla Parlamentu Europejskiego dnia dzieli nas już zaledwie kilka miesięcy.
We are just a few months away from an important date for the European Parliament.
PolishPopieramy sprawozdanie, które zawiera wiele zaproponowanych przez nas wniosków.
in writing. - (PT) We support this report to which we contributed several proposals.
PolishPrzypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
PolishTeraz poinformowano nas, że jednej z partii w Rosji odmówiono rejestracji.
We have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
PolishRównież w zakresie funduszy strukturalnych nadal bardzo martwią nas pewne sprawy.
Areas of major concern still exist in relation to the Structural Funds too.