"nauczać" English translation

PL

"nauczać" in English

PL nauczać
volume_up
[nauczam|nauczałbym] {imperfective verb}

Absolwenci studiów, mówi Fandrych, będą mogli nauczać w wielu instytucjach.
With their qualifications, according to Fandrych, the graduates will be able to teach at many institutes.
I nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa.
And every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus [as] the Christ.
O prawach człowieka i wolności nie można nauczać w próżni.
Human rights and freedom cannot be taught in a vacuum.
nauczać

Context sentences for "nauczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishO prawach człowieka i wolności nie można nauczać w próżni.
Human rights and freedom cannot be taught in a vacuum.
PolishDlaczego religii i języków klasycznych należy nauczać w zależności od liczby uczniów w klasie?
Why do religious knowledge and classical languages have to be taught according to the number of pupils in the class?
PolishA są psami obżartemi, nie mogą się nigdy nasycić; sami się pasąc nie umieją nauczać.
Yea, the dogs are greedy, they can never have enough; and these are shepherds that cannot understand: they have all turned to their own way, each one to his gain, from every quarter.
PolishKwestią zasadniczej wagi jest edukacja dzieci i młodzieży, i tu Komisja podziela wyrażone przez Parlament przekonanie, że kompetencji w zakresie finansów należy nauczać w szkole.
The issue of crucial importance is the education of children and young people, and the Commission shares with Parliament the conviction that financial literacy should be taught at school.