"nauczyciel" English translation

PL

"nauczyciel" in English

PL nauczyciel
volume_up
{masculine}

nauczyciel (also: lektor, pedagog, nauczycielka, belfer)
Nauczyciel mówił "Potrzebuję 12 korepetytorów na następne 5 niedziel.
A teacher will say, "I need 12 tutors for the next five Sundays.
Wasz nauczyciel został aresztowany za rozdawanie dzieciakom wódki.
Your teacher was arrested for giving vodka to some kids.
W tym przypadku nauczyciel mówi, "Muszę pomóc tym dzieciakom".
And what the teacher does is literally just say, "Let me intervene on the red kids."
nauczyciel (also: wychowawca)
I oczywiście dotyczy to także nauczycieli.
And it concerns educators, of course.
nauczyciel (also: instruktor, wykładowca)
W tym kraju instruktor narciarstwa stanowi część bardziej ogólnego zawodu nauczyciela sportów zimowych.
In France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
Oczywiście wysyłanie instruktorów lub nauczycieli do krajów afrykańskich wiąże się ze stosunkowo niskim kosztem, zarazem jednak dla tych krajów jest to pomoc niezwykle istotna.
Obviously, sending instructors or teachers to African countries costs relatively little but it nonetheless constitutes an extremely important contribution to those countries.
nauczyciel (also: nauczycielka)
volume_up
teach {noun} [coll.]
Ludzie pytają: „A kto wyszkoli nauczycieli, by nauczyli dzieci?”
And when people tell me, "Who's going to teach the teachers to teach the kids?"
Wiecie, to jest rzecz, której uczy nauczyciel gry na pianinie, ale nigdy nie było to zbadane naukowo.
And, you know, it's a thing your piano teacher teaches you, but we never had a science behind these kinds of things.
Uczniowie też powinni uczyć nauczycieli.
The students should teach their teachers.

Context sentences for "nauczyciel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.
Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.
PolishZabieram głos nie tylko jako poseł do tej izby, ale także jako były nauczyciel.
Madam President, I rise not merely as a Member of this House but also as a former schoolmaster.
PolishTo było dla niego upokarzające, bo nauczyciel mówił to przy wszystkich.
And he said, "It was humiliating because he said it in front of the whole class and I really felt dreadful.
PolishŻe ten człowiek, zwyczajny człowiek -- twój dziadek, twój wujek, twój ojciec, twój syn, twój sąsiad, twój nauczyciel, twój uczeń.
And this man, he's every man -- your grandfather, your uncle, your father, your son, your neighbor, your professor, your student.
PolishTedy powstawszy w radzie niektóry Faryzeusz, imieniem Gamalijel, nauczyciel zakonny, zacny u wszystkiego ludu, rozkazał, aby na małą chwilę precz wywiedziono Apostoły;
But there stood up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in honor of all the people, and commanded to put the men forth a little while.