"nauczycielka" English translation

PL

"nauczycielka" in English

PL nauczycielka
volume_up
{feminine}

nauczycielka (also: lektor, nauczyciel, pedagog, belfer)
Nauczycielka: Które przedmioty spadną równocześnie?
(Video) Teacher: [Choose] objects that you think will fall to the Earth at the same time.
Naszą przewodniczką była miejscowa nauczycielka przedmiotów ścisłych.
And our guide was a local science teacher.
Jako nauczycielka języka angielskiego mam tego szczególną świadomość.
As an English teacher, I am particularly aware of this.
nauczycielka
Dowodem na to są orzeczenia podtrzymujące zakaz noszenia przez nauczycielki nikabu w klasach szkolnych i sprzeciwiające się obecności krzyża w szkołach.
The rulings supporting the ban on a female teacher wearing the veil in the classroom and opposing crucifixes in schools testify to this.
nauczycielka (also: guwernantka)
nauczycielka
Nie może to jednak uniemożliwiać nam poruszania kwestii praw człowieka i dogłębnego ich przedyskutowania, choć niekoniecznie w tonie nauczyciela czy nauczycielki, którzy wiedzą wszystko.
That, however, must not prevent us from raising the question of human rights and discussing it in great depth, though not necessarily in the tone of schoolmasters or schoolmistresses who know it all.
nauczycielka (also: nauczyciel)
volume_up
teach {noun} [coll.]
Jedna z dziewczynek została nauczycielką.
Well, one of the girls had taught herself to become the teacher.
. ~~~ Moja mama była nauczycielką, siostra także, wielu kolegów z college'u zaczęło uczyć.
My mom was a teacher, my sister became a teacher and after college so many of my friends went into teaching.
W listopadzie ubiegłego roku brytyjska nauczycielka ucząca w Sudanie została oskarżona o obrazę islamu, ponieważ pozwoliła siedmiolatkom w swojej klasie nazwać pluszowego misia Mahometem.
In November of last year, a British teacher was accused of insulting Islam while teaching in Sudan after allowing her class of seven-year-olds to name a teddy bear Mohammed.