"niżej" English translation

PL

"niżej" in English

PL

niżej {adverb}

volume_up
niżej (also: niższe, niższa, niższy)
Kongo było wysoko, Ghana niżej, a Kenia jeszcze niżej.
I give you Congo, which was high, Ghana -- lower. And Kenya -- even lower.
Zmieniają tembr głosu, często mówiąc niżej.
They'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.
Tak więc do czego ich nakłoniliśmy to by zapamiętali, tę ikonkę niżej po lewej proszę.
So what we had them do was memorize this lower-left sound icon, please.
niżej (also: niższy)

Synonyms (Polish) for "niżej":

niżej

Context sentences for "niżej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPoproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
PolishPrzed użyciem strzykawki należy uważnie przeczytać podane niżej informacje.
Before using the syringe, please read the following information carefully.
PolishZbadano je tylko do głębokości 292 m i nikt nie wie, co jest niżej.
It's been explored to a depth of 292 meters and beyond that nobody knows anything.
PolishKolor wieczka kapsułki jest inny dla każdej mocy (patrz tabela niżej).
The colour of the capsule cap is different for each strength (see in the table below).
PolishW DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem
W DOWÓD CZEGO nizej podpisani pelnomocnicy zlozyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem
PolishJeszcze niżej jest algebra dla gimnazjum i szkoły średniej oraz wstęp do różniczkowania.
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
PolishPonad 700,000 dzieci w Stanach Zjednoczonych wieku 18 i nizej zaczyna palić każdego roku.
More than 700,000 children in the United States aged 18 and under begin smoking every year.
PolishZejdziemy jeszcze niżej, do poziomu spinu pojedynczego elektronu.
We're going to move even further down, and go to one single electron spin.
PolishDotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania z lekiem Micardis niżej wymienionych leków:
This applies especially to the medicines listed below taken at the same time with Micardis:
PolishDotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania razem z lekiem Pritor niżej wymienionych leków:
This applies especially to the medicines listed below taken at the same time with Pritor:
PolishW badaniach klinicznych produktu SPRYCEL zgłoszono niżej wymienione objawy niepożądane u pacjentów.
The following adverse reactions were reported in patients in SPRYCEL clinical trials.
Polishjeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje prawdopodobieństwo, że może być w ciąży (patrz niżej).
if you are pregnant or if there is a possibility that you might be pregnant (see below).
PolishNiżej dochodzimy do wstępu do algebry i algebry dla początkujących.
Further down, you start getting into pre-algebra and early algebra.
PolishPo wprowadzeniu preparatu SUTENT do obrotu zgłaszano niżej wymienione rodzaje działań niepożądanych.
The following adverse reactions have been identified during post-approval use of SUTENT.
PolishDotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania razem z lekiem Micardis niżej wymienionych leków:
This applies especially to the medicines listed below taken at the same time with Micardis:
PolishNależy poinformować lekarza w każdym z niżej wymienionych przypadków:
It is also important that you tell your doctor if any of the following circumstances apply to you:
PolishJeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów, należy bezzwłocznie powiadomić lekarza.
Should you experience any reaction like this, please tell your doctor immediately.
PolishPodane niżej procedury to wytyczne dotyczące przygotowania i podawania leku ReFacto AF.
The procedures below are provided as guidelines for the reconstitution and administration of ReFacto AF.
PolishW miarę gdy schodziliśmy coraz niżej, miałem uczucie: wow, umieranie nie jest wcale takie straszne.
And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary.
PolishDotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania razem z lekiem PritorPlus niżej wymienionych leków:
This applies especially to the medicines listed below taken at the same time with PritorPlus: