"nie inteligentny" English translation

PL

"nie inteligentny" in English

nie inteligentny
Our team was informed that the translation for "nie inteligentny" is missing.

Similar translations for "nie inteligentny" in English

nie particle
nie-
inteligentny adjective

Context sentences for "nie inteligentny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW inicjatywie "Inteligentny samochód” nie chodzi wyłącznie o rozwiązaniach techniczne.
The "intelligent car" initiative is not merely about technical solutions.
PolishNie wnikajmy czy nazwa "inteligentny” jest adekwatna czy nie.
Let us not worry about whether the description 'intelligent' is good or not.
PolishWierzę, że ludzki organizm jest niezwykle inteligentny i nie powinniśmy próbować mu przeciwdziałać.
I really believe that the human body is very, very smart, and we can't counteract something the body is saying to do.
PolishTo oczywiste, że inicjatywa "Inteligentny samochód” nie może zostać oddzielona od inicjatywy inteligentnej drogi.
It is clear that the "Intelligent Car” initiative cannot be separated from the intelligent road initiative.
PolishWzrost nie może być inteligentny, jeżeli nie jest zrównoważony, ani nie jest inteligentny, jeżeli nie prowadzi do integracji społecznej.
Growth cannot be intelligent if it is not sustainable and it is also not intelligent if it is not inclusive.
PolishKiedy docieram -- a zabiera mi to minutę, nie jestem tak inteligentny -- kiedy docieram na poziom gatunków zwierząt, to staje się naprawdę interesujące.
When I arrive -- and I take one minute, I am not so intelligent -- when I arrive at the level of animal species, that becomes real interesting.
PolishParafrazując - przeżywa nie najsilniejszy przedstawiciel gatunku, ani nie ten najbardziej inteligentny, ale ten, który ma największą zdolność przystosowania się do zmian.
To paraphrase: It's not the strongest of the species that survives, nor is it the most intelligent that survives; it is the one that is most adaptable to change.
PolishWięc nawet jeśli ten przedmiot, ten produkt zawiera jakąś technologię, głośniki, mikrofony i inne urządzenia elektryczne, nie jest to bardzo inteligentny przedmiot.
So even if this object, even if this product includes some technology, it includes some speakers, it includes some microphones and some electronic devices, this object is not a very smart object.