"nie tak" English translation

PL

"nie tak" in English

EN

PL nie tak
volume_up
{adverb}

1. colloquial

nie tak (also: nie)
volume_up
nah {interj.} [slg.]
nie tak (also: źle, niedobrze)
volume_up
wrong {adv.}
W transpozycji ósmej dyrektyw także wiele rzeczy poszło nie tak.
In the transposal of the eighth directive, too, many things have gone wrong.
Nie ma w tym nic złego, ale spytałam go “Co jest nie tak z chińskimi dziewczynami?”
It's not that it's bad, but I told him, "What's wrong with a Chinese woman?"
Oczywiście punktem wyjścia musi być jednak zadanie sobie pytania, co poszło nie tak.
Of course, the starting point must nevertheless be to ask ourselves what went wrong.

Similar translations for "nie tak" in English

nie particle
nie-
tak adverb
tak particle
tak
English
tak! interjection
English

Context sentences for "nie tak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
PolishMoim zdaniem taka sytuacja jest nie do przyjęcia w tak wysoce delikatnej materii.
In my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
PolishW związku z tym organizm nie walczy z zakażeniami tak skutecznie jak dotychczas.
Consequently your body will not be as good as normal at fighting infections.
PolishNie może pan powiedzieć, że tak nie robimy, ponieważ zamierzamy zmienić dyrektywę.
You cannot say that we do not do so, because we are going to revise the directive.
PolishNigdy wcześniej w historii polityki społecznej tak niewielu nie oszukało tak wielu.
Never before in the field of human politics have so many been conned by so few.
PolishNie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
We cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
PolishTo sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
PolishWirus został uprzednio poddany inaktywacji (zabity), tak że nie wywołuje choroby.
The virus has been first inactivated (killed) so that it does not cause any disease.
PolishChcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
Polish"Dziś rano nie stało tak się w trakcie debaty czy głosowania, ale po głosowaniu.
Now, this morning was not during a debate or a vote, it was after the vote.
PolishChciałem po prostu poinformować państwa, że pani poseł nie zniknęła tak po prostu.
I simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
PolishNie mam nic do dodania w tej kwestii, tak więc nie przedstawiłem żadnych poprawek.
I have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
PolishGdyby nie miało się tak stać, wartość tej inicjatywy z pewnością by zmalała.
If these were not to be so, then the value of this proposal would surely diminish.
PolishJednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.
At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
PolishNieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.
The irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.
PolishGdyby pan tak nie uczynił, to prawdopodobnie nadal byśmy się tym zajmowali.
If you hadn't done so, it would probably be the case that we would be still here.
PolishDla przykładu, sytuacja więźniów politycznych tak naprawdę nie uległa poprawie.
The situation of political prisoners, for example, has not really improved.
PolishW tym przypadku tak nie jest, dzięki naszym kolegom, którzy to umożliwili.
That is not so in this case, thanks to the colleagues who have made it possible.
PolishWy, politycy, wyznaczeni w wyborach, w pewnym sensie nie możecie tak powiedzieć.
And you have politicians who have -- you're elected. ~~~ In a way, you can't say that.
PolishPoczułem głębokie przygnębienie, że nie przejąłem się tak w tą poprzednią noc.
And it upset me on a profound level that I wasn't bothered as much the night before.