"niebawem" English translation

PL

"niebawem" in English

PL niebawem
volume_up
{adverb}

niebawem (also: wkrótce, zaraz, niedługo, wnet)
volume_up
soon {adv.}
Chciałbym się z państwem skonsultować i przedstawić niebawem konkretne propozycje.
I would like to consult you and move forward soon with concrete proposals.
Mamy nadzieję, że niebawem zdołamy osiągnąć porozumienie z Komisją.
We hope that we can still reach an agreement with the Commission fairly soon.
Z tego powodu Komisja niebawem zainicjuje publiczne konsultacje w tej sprawie.
For this reason, the Commission will soon be launching a public consultation on this matter.
niebawem
volume_up
anon {adv.}
niebawem (also: wkrótce, prawie, niemal, blisko)
volume_up
nigh {adv.} [poet.]
niebawem (also: wkrótce)
volume_up
presently {adv.} (soon, in future)
Mogę powiedzieć państwu o tym, że Rada będzie niebawem wymagać od Komisji Europejskiej złożenia wniosku w tej sprawie, jaką jest opodatkowanie produktów energetycznych.
I can say that the Council will express the expectation here that it will receive presently from the European Commission proposals on this issue, the taxation of energy products.
niebawem (also: wkrótce)

Context sentences for "niebawem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.
I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
PolishJeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
PolishOsiągnęliśmy 99 procent zamierzonego celu, a niebawem zabraknie pieniędzy.
So we are 99 percent of the way there on this goal and we're about to run short of money.
PolishAnaliza zostanie zlecona niebawem, a jej wyniki zostaną opublikowane latem przyszłego roku.
The study will be commissioned shortly and its findings will be published next summer.
PolishZ zadowoleniem przyjmujemy tę inicjatywę i mamy nadzieję, że niebawem zostanie przyjęta.
We welcome this initiative and hope it will be adopted before long.
PolishNiebawem odkrył, jaki potencjał kryje w sobie ten niewielki przedmiot.
It was not long before he realized his little invention's potential.
PolishWszyscy państwo niebawem usłyszą o fali ataków mających miejsce zaledwie wczoraj w Kantabrii.
You will all have heard of the wave of attacks that took place only yesterday in Cantabria.
PolishWszyscy zostaniemy niebawem poddani ocenie przez naszych europejskich obywateli przy urnach wyborczych.
All of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
PolishMyślę, że zobaczymy niebawem inne gatunki hominidów.
I think what we're going to see is we're going to see a different species of hominid.
PolishNie jest pomocny fakt, że przewoźnicy i związki mówią: "Już niebawem dojdziemy do porozumienia”.
It is not helpful when the operators and the unions now say: 'We are about to reach an agreement.'
PolishTak czy inaczej nasza niestabilność bez wątpienia znajdzie rozwiązanie już niebawem.
But what's for sure is that our non-sustainable course will get resolved in one way or another in a few decades.
PolishNiebawem, już za pół roku, kończy się kadencja Parlamentu.
Shortly, in six months' time, Parliament will be outgoing.
PolishWszystko wskazuje na to, że krwawa wojna na Sri Lance niebawem się zakończy.
author. - Madam President, Sri Lanka's bloody civil war seems finally to be coming to a conclusion.
PolishDecyzja, która mamy niebawem podjąć, jest bardzo ważna.
on behalf of the PSE Group. - Mr President, the decision that we are about to take is a very important one.
PolishMamy niebawem przedłużyć naszą umowę z grupą wysp położonych na Północnym Atlantyku - Wyspami Owczymi.
Now we are about to renew our agreement with a group of islands in the North Atlantic, the Faroe Islands.
PolishInwestowanie jest ceną, jaką należy zapłacić za pełne wdrożenie tekstów, które państwo niebawem przyjmiecie.
Investment is the price to be paid for giving full effect to the texts that you are about to adopt.
PolishNie chcę zamykać jakiejkolwiek debaty w tej sprawie, ale mam nadzieję, że uda się niebawem doprowadzić do końca pewne sprawy.
I do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
PolishProfesor Gambari niebawem powinien złożyć wizytę w Birmie.
Professor Gambari is due to visit Myanmar shortly.
PolishPrezydencja podejmie niebawem kroki w tym celu.
The Presidency will shortly be taking measures to that end.
PolishKwestia ta zyskała już uwagę we Flandrii i niebawem ma zyskać uwagę wszystkich rządów Europy.
This area had already received attention in Flanders and is now set to receive attention from all the governments of Europe.