PL nieczuły
volume_up
{adjective masculine}

nieczuły (also: zimny)
nieczuły (also: bezduszny, bez serca)
nieczuły (also: odporny, szczelny, niepodatny na)
Nie powinien pan być nieczuły na tradycję państw członkowskich.
Commissioner, you should not be impervious to the traditions of the Member States.
nieczuły (also: niewrażliwy, nieożywiony)
nieczuły (also: niewrażliwy)
. ~~~ Bo on wie, jak nieczuły jest nasz rząd.
We must give him a hand, because this man knows how insensitive our government is.
insensitive to pain
Jednocześnie ci sami obywatele od dawna uznają nie tylko ten Parlament, ale również wszystkie europejskie instytucje, za zbyt oddalone i nieczułe na ich problemy.
At the same time, those same citizens have long regarded not only this Parliament, but all European institutions as too distant and insensitive to their problems.
nieczuły (also: nieubłagany)
nieczuły (also: bezduszny)
nieczuły (also: bezduszny)
nieczuły (also: obojętny)
nieczuły (also: bezwzględny, bezlitosny)
nieczuły
nieczuły (also: obojętny)
nieczuły (also: bezlitosny, bezduszny)