PL niedbały
volume_up
{adjective masculine}

niedbały (also: beztroski, przewiewny, zwiewny)
volume_up
airy {adj.}
niedbały (also: beztroski, nieostrożny, niestaranny)
niedbały (also: nieostrożny, niebaczny)
volume_up
heedless {adj.} [form.]
niedbały (also: niestaranny)
niedbały (also: opieszały)
niedbały (also: lekceważący, nonszalancki)
niedbały
niedbały (also: niezbyt pilny)
volume_up
slack {adj.} (careless)
Kto niedbały w sprawach swoich, bratem jest utratnika.
He also that is slack in his work Is brother to him that is a destroyer.
niedbały (also: byle jaki)
niedbały (also: niechlujny, luźny, rozlazły, ckliwy)
volume_up
sloppy {adj.}
niedbały (also: niechlujny, przygarbiony)
niedbały (also: codzienny, swobodny, zwykły, pobieżny)
volume_up
casual {adj.}
Zarząd Agencji zajmował się całą sprawą w sposób niezwykle niedbały, co całkowicie podkopuje zaufanie do niego.
This whole affair has been managed by the Agency's Management Board in an extremely casual way, which makes it impossible to build trust.
W czasie, kiedy UE zmierza do rozszerzenia zakresu jej działań zewnętrznych, nie do przyjęcia jest, aby rozliczenia były dokonywane w tak niedbały sposób.
At a time when the EU is seeking to expand its areas of external, action it is unacceptable that accounting should be dealt with in such a casual manner.
niedbały (also: niechlujny)
volume_up
slipshod {adj.} (in/about sth)
Nie możemy wykorzystać przemysłu europejskiego, który dobrze sobie radzi na własnym polu, jako królika doświadczalnego, dopóki system funkcjonuje w sposób niedbały.
We will not be able to use European industry, which has been dealing with its own affairs well, as a guinea pig again unless the system is operated in a slip-shod fashion.