"niedosyt" English translation

PL

"niedosyt" in English

EN

PL niedosyt
volume_up
{masculine}

Synonyms (Polish) for "niedosyt":

niedosyt

Context sentences for "niedosyt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle wynika z tych wszystkich wypowiedzi jasno, że pozostaje niedosyt.
However, all these speeches have also made it clear that there is still a lack of certain things.
PolishPozostaje niedosyt dyskusji i pozostaje niedosyt porozumienia.
There is a lack of discussion and a lack of understanding.
PolishWynik konferencji w Kopenhadze z pewnością pozostawił niedosyt, ale protestuję przeciwko nazywaniu go fiaskiem.
The outcome of the Copenhagen conference has obviously left a feeling of dissatisfaction, but I refuse to call it a failure.
PolishMam niedosyt informacji w tym zakresie.
I feel rather poorly informed in this regard.
PolishDziękuję za to sprawozdanie i przeprowadzone negocjacje, chociaż odczuwam pewien niedosyt.
(PL) Madam President, thank you for this report and for the negotiations that have been undertaken, although I must say I feel somewhat dissatisfied.
PolishChciałbym niemniej przytoczyć trzy fragmenty, w odniesieniu do których żywię spore oczekiwania, lecz na razie odczuwam niedosyt.
Allow me nonetheless to cite three examples with regard to which I remain full of expectation but am, at this stage, left feeling rather unsatisfied.
PolishByć może wielu z nas odczuwa niedosyt, niemniej warte podkreślenia jest to, co przeciętny obywatel Wspólnoty zyska na przyjętym dziś dokumencie.
Perhaps many of us are conscious of its deficiencies, but it is worth stressing that the average citizen of the EU gains by the document adopted today.
PolishMyślę, że problem polega na tym, iż istnieje ogromny niedosyt informacji i wiedzy, więc zadaniem Komisji jest zaproponować coś, aby rozwiązać ten problem.
I think the problem is that there is a huge gap in information and knowledge, and it is up to the Commission to come forward with something to deal with that issue.
PolishTo bardzo powszechne dla artystów i ludzi grafiki, że czujemy niedosyt własnego wkładu. ~~~ Albo co gorsza, że nasze twory to wkład do wysypiska śmieci.
And it's very, very common for designers and people in the visual arts to feel that we're not contributing enough, or worse, that all we're doing is contributing to landfill.