"niefortunny" English translation

PL

"niefortunny" in English

PL

niefortunny {adjective masculine}

volume_up
Ten niefortunny model postępowania cały czas występuje.
This unfortunate pattern of behaviour persists.
Dość niefortunny jest fakt, że w sprawozdaniu docelowy poziom dla biopaliw pozostał niezmieniony na poziomie 10%.
It is unfortunate that in the report, the target for biofuels remains unchanged at 10%.
Sądzę również, iż jest on bardzo niefortunny.
I also think it is a very unfortunate development.
niefortunny
niefortunny (also: nieszczęsny)
Boję się, że wiele z tego nazbyt pośpiesznego prawodawstwa ujawni niezamierzone i niefortunne konsekwencje.
I fear that much of this over-hasty legislation will reveal unintended and untoward consequences.
niefortunny (also: pechowy)
" Często jest to ograniczająca lub przypierająca do muru sytuacja, w której to znajduje się niefortunny szary człowiek i która zmusza go do zapłacenia łapówki.
Often it is the constraining or the back-to-the-wall situation that the hapless common man finds himself or herself in that leads him to pay a bribe.

Context sentences for "niefortunny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWyjazd na wakacje na Marsa w dniu zderzenia byłby niefortunny.
If you happened to be on Mars when this impactor hit, it was a really bad day on Mars.
PolishProponowaną harmonizację podstaw opodatkowania osób prawnych uważam za szczególnie niefortunny pomysł.
I consider the proposed harmonisation of the underpinnings of corporation tax to be particularly inappropriate.
PolishNasz stosunek do tej sytuacji jest niefortunny.
Our treatment of the situation is awkward.
PolishSłyszeliśmy już, jak składano tę propozycję pani kanclerz Merkel, a rynki poszybowały w górę w reakcji na ten przedwczesny i niefortunny komunikat.
We had already heard that proposal made to Chancellor Merkel, and the markets soared as a result of that premature and untimely announcement.