"niejaki" English translation

PL

"niejaki" in English

EN
EN
PL

niejaki {adjective masculine}

volume_up
Komisja powinna tu jednak działać z niejaką powściągliwością.
The Commission should, however, proceed with a certain amount of circumspection here.
Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego, i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia.
one who for a certain insurrection made in the city, and for murder, was cast into prison.
I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
and kept back [part] of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego, i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia.
one who for a certain insurrection made in the city, and for murder, was cast into prison.
Komisja powinna tu jednak działać z niejaką powściągliwością.
The Commission should, however, proceed with a certain amount of circumspection here.
I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
and kept back [part] of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
niejaki
W ciągu trzech lat nie tylko odnotowano zbyt małe postępy w zakresie tempa reform, ale również niejaki regres.
In three years, there has not only been too little progress in the pace of reform, there have also been some setbacks.
W okresie poprzedzającym Olimpiadę Chiny dały zagranicznym dziennikarzom niejaką swobodę działania.
In the run-up to the Games, China gave foreign journalists some space.
Jak sugeruje się w tekście, wynegocjowane warunki powinny pomóc w zapewnieniu niejakiej stabilności w tej dziedzinie.
As the texts suggest, the negotiated conditions should help to establish some stability in this area.

Context sentences for "niejaki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiejaki Jean-Paul Sartre napisał książkę o tytule "Byt i nicość".
Then a man named Jean-Paul Sartre wrote a book titled "Being and Nothingness."
PolishAlbowiem nie chcę was teraz widzieć, mijając; ale spodziewam się, iż pomieszkam z wami czas niejaki, będzieli Pan chciał.
For I do not wish to see you now by the way; for I hope to tarry a while with you, if the Lord permit.
PolishA tym czymś sterował niejaki Stan Reznikov.
And a guy named Stan Reznikov did this as a pilot.
PolishOryginał wyrzeźbił niejaki Fred Sexton.
is sculpted by a guy named Fred Sexton.
PolishA podniósłszy oczy moje ujrzałem, a oto mąż niejaki ubrany w szatę lnianą, a biodra jego przepasane były złotem szczerem z Ufas;
I lifted up mine eyes, and looked, and, behold, a man clothed in linen, whose loins were girded with pure gold of Uphaz:
PolishI pokazało się Pawłowi w nocy widzenie: Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc: Przepraw się do Macedonii, a ratuj nas.
And a vision appeared to Paul in the night: There was a man of Macedonia standing, beseeching him, and saying, Come over into Macedonia, and help us.