"niemowlęta" English translation

PL

"niemowlęta" in English

EN

PL niemowlęta
volume_up
{feminine plural}

niemowlęta (also: dzidziusie, niemowlaki)
Myślę, że niemowlęta i dzieci są w rzeczywistości bardziej świadome niż my jako dorośli.
I think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
Niemowlęta uwielbiają słodki smak i nie znoszą gorzkiego.
Babies love the taste of sweet and hate the taste of bitter.
Niemowlęta i dzieci są geniuszami do 7 roku życia, później widzimy systematyczny spadek.
Babies and children are geniuses until they turn seven, and then there's a systematic decline.

Context sentences for "niemowlęta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMłodzież, dzieci i niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia: zalecane dawkowanie:
Adolescents, children and infants over the age of 3 months: the recommended dosage is:
PolishNiemowlęta te formalnie otrzymały PROCOMVAX w 2., 4. i pomiędzy 12. a 15. miesiącem życia.
These infants nominally received PROCOMVAX at 2, 4, and 12-15 months of age.
Polishniemowlęta zaszczepione w trzecim, czwartym i piątym miesiącu życia.
There was no impact of prior hepatitis B vaccination on the effectiveness of Quintanrix.
PolishNiemowlęta były obserwowane przez okres do 3 lat od momentu zaszczepienia w ramach badania FES.
The infants were followed for up to 3 years post-vaccination in the FES.
PolishPierwszą dawkę szczepionki niemowlęta te powinny otrzymać między 6 a 12 tygodniem po urodzeniu.
These infants should receive the first dose of vaccine between 6 and 12 weeks after birth.
PolishPierwszą dawkę szczepionki RotaTeq niemowlęta te powinny otrzymać co najmniej sześć tygodni po urodzeniu.
These infants should receive the first dose of RotaTeq at least six weeks after birth.
PolishNiemowlęta ze stwierdzonym lub podejrzewanym niedoborem odporności.
Infants who have known or suspected immunodeficiency.
PolishStarsze niemowlęta i dzieci, które nie były wcześniej szczepione:
Previously unvaccinated older infants and children:
PolishNoworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież (0- 17 lat):
In new-born infants, children and adolescents (0 to 17 years):
PolishMłodzież, dzieci i niemowlęta: zalecane dawkowanie:
Adolescents, children and infants: the recommended dosage is:
PolishNoworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży nie powinny być wystawiane na działanie leku Ventavis rozproszonego w powietrzu.
Newborns, infants, and pregnant women should not be subjected to Ventavis in the room air.
PolishNiemowlęta, dzieci oraz młodzież w wieku do 18 lat:
Infants, children and adolescents up to 18 years of age:
PolishNiemowlęta między 6. miesiącem a poniżej 12. miesiąca życia
Infants between 6 months and less than 12 months
PolishNiemowlęta i dzieci (w wieku 3 miesięcy do 12 lat):
For Infants and children (3 months to 12 years of age):
PolishWpływ Tamiflu na niemowlęta karmione piersią nie jest znany.
The effects on nursing infants are unknown.
PolishNiemowlęta w wieku 7- 11 miesięcy: dwie dawki, każda po 0, 5 ml przy zachowaniu odstępu przynajmniej 1 miesiąca pomiędzy dawkami.
Infants aged 7 - 11 months: two doses, each of 0.5 ml, with an interval of at least 1 month between doses.
PolishNie oceniono wpływu podania szczepionki na niemowlęta karmione piersią; nie określono przeciwwskazań.
The effect on breastfed infants of the administration of this vaccine has not been assessed; no contraindication has been established.
PolishNiemowlęta i dzieci (od 1 miesiąca do 4 lat)
Infants and children (1 month to 4 years)
PolishDorośli (w wieku 18- 65 lat), młodzież (w wieku 12- 17 lat), niemowlęta i dzieci (w wieku od dziewięciu miesięcy do 11 lat)
Adults (aged 18-65 years), adolescents (aged 12-17 years), infants and children (aged from nine months to 11 years)
PolishJednak większym problemem jest to, że niemowlęta, które przeżyją, w przyszłości będą cierpieć na poważne, przewlekłe problemy zdrowotne.
But the bigger problem is that the ones who do survive grow up with severe, long-term health problems.