PL niepojęty
volume_up
{adjective masculine}

To niemal niepojęte, że w 2007 r. kobiety w Arabii Saudyjskiej wciąż pozbawia się praw człowieka.
It is almost inconceivable that women in Saudi Arabia are, in 2007, still deprived of all human rights.
Niepojęte było jednak stwierdzenie, że zmiana traktatów doprowadziłaby do skonsolidowania mechanizmu wyłącznie w oparciu o zobowiązania międzyrządowe.
It was, however, inconceivable that the amendment of the Treaties would consolidate a mechanism based solely on intergovernmental commitments.
volume_up
mind-boggling {adj.} [coll.]
(Śmiech) Przytłaczała mnie ilość rzeczy do zrobienia, Przytłaczała mnie ilość rzeczy do zrobienia, po prostu niepojęte, ile tego jest.
(Laughter) It was so overwhelming, because the amount of things you have to do, it's just mind-boggling.

Context sentences for "niepojęty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDziwi nas również, że zakres odpowiedzialności w niektórych obszarach został pofragmentowany w niepojęty sposób.
We are also surprised that the responsibilities in some areas have been fragmented in a way which seems to us incomprehensible.