"niepoprawny" English translation

PL

"niepoprawny" in English

PL niepoprawny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

niepoprawny
volume_up
compulsive {adj.} (liar)
Więc czym jest to intuicyjne ale niepoprawne założenie, które powstrzymywało nas od zrozumienia mózgu?
So what is the intuitive, but incorrect assumption, that's kept us from understanding brains?
Yes, it is politically incorrect.
Argumenty przeciwko przystąpieniu oparte na modelu "kraje europejskie” kontra "kraje islamskie” są niepoprawne i złe.
Arguments against accession based on the pattern 'European countries' versus 'Islamic countries' are incorrect and wrong.
niepoprawny
You truly are incorrigible.
volume_up
remorseless {adj.} (relentless)
niepoprawny (also: zatwardziały, nieprzejednany)
niepoprawny (also: mylny, nieprawidłowy, zły, błędny)
niepoprawny (also: zły, niewłaściwy, nieodpowiedni, nieważny)
niepoprawny (also: mylny, nieprawidłowy, zły, błędny)
volume_up
wrong {adj.}
To jest postęp: kiedy udawadniamy, że coś jest niepoprawne.
That's progress: when we prove things wrong.
Te badania są niepoprawne z trzech powodów.
However, those studies are wrong on three counts.
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.

2. linguistics

niepoprawny

Context sentences for "niepoprawny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObecnie niewytłumaczalnie wielka liczba dyrektyw oczekuje za długo na wdrożenie na szczeblu krajowym, a zdecydowanie zbyt wiele wdrożono w sposób niezadowalający lub niepoprawny.
At present, an inexcusably large number of directives are waiting too long to be implemented nationally. Far too many have also been implemented unsatisfactorily or incorrectly.
PolishKiedy Jean Monnet wiele lat temu przedstawiał swą wizję Europy, powiedział - i tu proszę wybaczyć mi mój niepoprawny francuski "Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes”.
When Jean Monnet shared his vision of Europe all those years ago, he said - if colleagues will forgive my mangled French -'Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes'.