PL niepowstrzymany
volume_up
{adjective masculine}

niepowstrzymany (also: niepohamowany, nieposkromiony, niepoprawny)
volume_up
remorseless {adj.} (relentless)
niepowstrzymany (also: nie do zatrzymania, nie do pobicia)
Rosnąca przepaść pomiędzy najbogatszymi i najuboższymi krajami, a także niepowstrzymany napływ emigrantów ekonomicznych narusza podstawy świata.
The increasing gap between the richest and poorest countries, as well as the unstoppable flood of economic migrants, is eroding the world's foundations.