"nieprawidłowy" English translation

PL

"nieprawidłowy" in English

PL nieprawidłowy
volume_up
{adjective masculine}

1. general

nieprawidłowy (also: nienormalny, anormalny)
Wirusy brodawczaka powodują powstawanie brodawek (kłykcin) i nieprawidłowy rozrost tkanek.
Papillomaviruses are viruses that cause warts and abnormal tissue growth.
Zaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
Nervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence
Wirusy brodawczaka powodują brodawki i nieprawidłowy rozrost tkanek.
Papillomaviruses are viruses that cause warts and abnormal tissue growth.
nieprawidłowy (also: nienormalny, anormalny, nietypowy)
nieprawidłowy (also: sztuczny, obłudny, fałszywy, niewłaściwy)
volume_up
false {adj.}
Tak się nie stało, co oznacza, że wniosek był nieprawidłowy i nie powinien zostać poddany pod głosowanie, decyzja zaś nie jest wiążąca.
That was not the case, meaning that the proposal was irregular and should not have been put to the vote, and that the decision is not binding.
Te zwroty do budżetu Wspólnoty nadal są finansowane przez krajowych podatników, a nie przez beneficjentów, którzy w nieprawidłowy sposób otrzymali wsparcie wspólnotowe.
These recoveries to the Community budget continue to be funded by national taxpayers and not by the beneficiaries who have obtained Community resources by irregular means.
nieprawidłowy (also: mylny, zły, błędny, niewłaściwy)
nieprawidłowy (also: zły, błędny, niewłaściwy, niesłuszny)
Aby poprawić nieprawidłowy adres e-mail podany podczas rejestrowania się w usłudze Portfel Google:.
To correct an incorrect email address provided when signing up for Google Wallet:
Jeśli uważasz, że adres URL w linkach do podstron jest nieodpowiedni lub nieprawidłowy, możesz go zdegradować.
If you think that a sitelink URL is inappropriate or incorrect, you can demote it.
Obowiązkiem pani i Komisji jest wyjaśnienie, że taki sposób postrzegania jest nieprawidłowy.
Here it is your responsibility and that of the Commission to make it clear that this perception is incorrect, and this is not the way in which the situation ought to be viewed.
nieprawidłowy (also: mylny, zły, błędny, niewłaściwy)
volume_up
wrong {adj.}
Twój weryfikacyjny rekord DNS zawiera nieprawidłowy rekord TXT.
Your verification DNS record has the wrong TXT.
Jeśli język interfejsu Google Maila jest nieprawidłowy, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:.
If your Google Mail interface is in the wrong language, take these steps to fix the problem:
Jedno wyjaśnienie jest takie, że dana osoba nie jest chora - co jest prawdopodobne, jeśli została wybrana losowo - tylko test podał nieprawidłowy wynik, co jest mało prawdopodobne.
One explanation is that the person doesn't have the disease -- that's overwhelmingly likely, if you pick someone at random -- but the test gets it wrong, which is unlikely.

2. IT

nieprawidłowy (also: nieważny)
CzynnościAktywnyUsuwanieEdycjaWyświetleniaWymaga działaniaOczekującyZawieszonyWprowadzony kod PIN jest nieprawidłowyWeryfikacja pocztąWeryfikacja przez telefon.
ActionsActiveDeleteEditImpressionsNeeds ActionPendingSuspendedThe PIN you entered is invalidValidate by mailValidate by phone
Jeśli kod PIN jest nieprawidłowy i nie możesz podać prawidłowego kodu, poproś o wysłanie pocztą innego kodu PIN, wybierając opcję „Prośba o kolejny list”.
If your PIN number is invalid and you're unable to provide the accurate PIN number, you may wish to request another PIN number in the mail by selecting 'Request another letter'.

Synonyms (Polish) for "nieprawidłowy":

nieprawidłowy

Context sentences for "nieprawidłowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDo potencjalnych działań niepożądanych należą też upadki i nieprawidłowy chód.
Also falling and gait abnormalities are potential undesirable effects.
PolishKamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperurykemia
Kidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hyperuricemia
Polishniedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek), szpiczak
You have sickle cell anaemia (an abnormality of red blood cells), multiple myeloma (cancer of
PolishKamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperurykemia
Kidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hypericaemia
PolishFaktem jest, że błędy te oznaczają, iż pieniądze podatników były wykorzystywane w sposób nieprawidłowy.
The fact is that these errors mean that taxpayers' money has been abused.
PolishRzadko: nieprawidłowy wynik badania elektrokardiograficznego
Investigations Cardiac disorders Nervous system disorders
PolishKamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, zapalenie nerek, hiperurykemia
Kidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, nephritis, hyperuricemia
PolishInnymi słowy, z wyliczeń tych wynika, że od 180 do 450 milionów wydatkowano w sposób nieprawidłowy.
In other words, on the basis of this calculation, between EUR 180 and 450 million has been incorrectly spent.
PolishEksenatyd hamuje wydzielanie glukagonu, które w cukrzycy typu 2. jest zwiększone w sposób nieprawidłowy.
Exenatide suppresses glucagon secretion which is known to be inappropriately elevated in type 2 diabetes.
PolishZaburzenia nerek i dróg moczowych: kamica nerkowa, nieprawidłowy mocz, albuminuria, nadmierne stężenie wapnia w moczu, nadmierne stężenie kwasu moczowego w moczu.
Renal and urinary disorders: kidney calculus, urine abnormality, albuminuria, hypercalcinuria, hyperuricemia;
PolishSprawozdawczyni podkreśla przede wszystkim, iż wiele państw członkowskich w sposób nieprawidłowy wprowadziło do systemów prawnych definicję dyskryminacji.
Above all, the rapporteur stresses that many Member States have not correctly transposed the definition of discrimination into their legal systems.
PolishPo trzecie, te zasoby, które wykorzystywane są w sposób nieprawidłowy, muszą faktycznie zostać odzyskane, a Komisja musi podjąć niezbędne kroki, aby tak się stało.
Thirdly, those resources that are wrongly spent must actually be recovered, and the Commission must take the necessary steps to ensure that this is the case.
Polishnie znana Krwawienie z błon śluzowych, Wydłużony czas krwawienia, Trombocytopenia, Nieprawidłowy skład krwi (w tym agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, neutropenia i pancytopenia)
Mucous membrane bleeding, Prolonged bleeding time, Thrombocytopaenia, Blood dyscrasias, (including agranulocytosis, aplastic anaemia, neutropaenia and pancytopaenia)
PolishWiemy jednak, że państwa członkowskie często nie wdrażają bądź nie dokonują terminowej transpozycji norm ustanowionych prawem UE lub robią to w sposób nieprawidłowy albo niepełny.
However, we know that Member States frequently fail to promptly implement or transpose standards from EU law, or they implement or transpose them in a defective or incomplete way.