"nierozsądnie" English translation

PL

"nierozsądnie" in English

PL

nierozsądnie {adverb}

volume_up
nierozsądnie (also: niemądrze)

Synonyms (Polish) for "nierozsądnie":

nierozsądnie
nierozsądny

Context sentences for "nierozsądnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPorusza mnie pogląd, że nie możemy zachowywać się nierozsądnie w stosunku do tych ludzi.
I am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
PolishNakładane są nierozsądnie surowe sankcje, gdy nieświadomie popełniają oni błędy z uwagi na słabe poradnictwo.
Unreasonably harsh sanctions are imposed if they unintentionally make mistakes owing to poor advice.
PolishByłoby nierozsądnie nie uwzględnić tego praktycznego osiągnięcia, kiedy próbujemy uaktualnić przepisy europejskie.
It would be stupid not to take this everyday practical development on board when we are trying to update European laws.
PolishPostępujecie nierozsądnie!
PolishDo czasu wykonania rezolucji w sprawie 335 tysięcy nieobywateli łotewskich nierozsądnie jest oczekiwać zmian w sferze praw człowieka w państwach trzecich.
Until the resolution on 335 000 Latvian non-citizens is implemented, there is no sense in asking for changes in the area of human rights in third countries.
PolishNierozsądnie byłoby zatem spieszyć się z osiągnięciem porozumienia z Radą w pierwszym czytaniu, ponieważ my także ponosimy ryzyko sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Therefore, I do not believe it is wise to rush into an agreement with the Council at first reading, because we also run the risk of disputes before the Court of Justice.