PL niesamowity
volume_up
{adjective masculine}

Musiałem zgromadzić niesamowity zespół aby pomógł mi w tym zadaniu.
And so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task.
Pokazałeś niesamowity materiał z zabijanym grzechotnikiem.
CA: Now, incredible footage you showed of the viper being killed.
I widziałem niejeden niesamowity występ z rodzaju tych "na rozgrzewkę".
And I've had some incredible warm-up acts.
niesamowity (also: skończony, niezwykły, zuchwały, brawurowy)
volume_up
bodacious {adj.} [Amer.]
niesamowity (also: wstrętny, odrażający, straszny, koszmarny)
volume_up
creepy {adj.}
niesamowity (also: niepokojący, dziwaczny, tajemniczy, upiorny)
volume_up
eerie {adj.}
I pamiętam, że miałem niesamowite poczucie, że ten pacjent i ja powróciliśmy do tego pierwotnego rytuału, w którym ja miałem rolę i pacjent miał swoją rolę.
And I remember having a very eerie sense that the patient and I had slipped back into a primitive ritual in which I had a role and the patient had a role.
niesamowity (also: nadprzyrodzony)
volume_up
eldrich {adj.} [Scot.] [poet.]
niesamowity (also: nadprzyrodzony)
volume_up
eldritch {adj.} [Scot.] [poet.]
niesamowity (also: upiorny)
niesamowity (also: straszny, ogromny, potężny, przejmujący)
volume_up
terrific {adj.} (huge)
Cytując opowiadanie o pająku imieniem Charlotte, pajęcza nić jest niesamowita.
To borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.
. ~~~ To niesamowity typ testu w binarnym świecie.
This is a terrific kind of test in a binary world, and the nice thing about pregnancy is either you are pregnant or you're not pregnant.
niesamowity (also: wspaniały, świetny)
volume_up
terrific {adj.} [coll.] (wonderful)
Cytując opowiadanie o pająku imieniem Charlotte, pajęcza nić jest niesamowita.
To borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.
. ~~~ To niesamowity typ testu w binarnym świecie.
This is a terrific kind of test in a binary world, and the nice thing about pregnancy is either you are pregnant or you're not pregnant.
niesamowity (also: przerażający, budzący grozę)
Kiedy tego słuchałam, myślałam -- to niesamowite dokładnie tak wygląda mój proces twórczy.
So when I heard that I was like -- that's uncanny, that's exactly what my creative process is like.
niesamowity (also: nietuzinkowy)
niesamowity (also: dziwaczny, dziwny, cudaczny)
volume_up
weird {adj.}
Ale stało się coś niesamowitego.
But something weird happened.
niesamowity (also: odlotowy, niezwykły, wyjątkowy, wspaniały)
Grzybnia to niesamowity surowiec, ponieważ powstaje samoczynnie.
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Można wytworzyć niesamowity kontakt.
That it is amazing that connection we can have with what's there.
Wydaje mi się, że to niesamowity dar, że chcą się tym dzielić, to forma budowania pomostów.
And I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.
niesamowity (also: dziwaczny, straszny, nie z tej ziemi)
volume_up
eery {adj.}
volume_up
mind-blowing {adj.} [coll.]
Badania na pograniczach nauki i ludzkiego zrozumienia są niesamowite.
Exploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing.
It was mind-blowing.
niesamowity (also: zadziwiający, fantastyczny, niepojęty)
volume_up
mind-boggling {adj.} [coll.]
Jeden na czterech nauczycieli nie przychodzi przez cały rok szkolny. ~~~ To są niesamowite, przytłaczające liczby.
Those numbers were absolutely mind-boggling, overwhelming, and we were constantly asked, "When will you start?
This is phenomenal bandwidth.
niesamowity (also: ogromny, potężny, olbrzymi, zawrotny)
W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.
And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.
Zaczęło się od fluktuacji kwantowych, rozszerzających się w niesamowitym tempie.
It started with tiny quantum mechanical fluctuations, but expanding at a tremendous rate.
To wyzwoliło niesamowitą energię.
And this has unleashed tremendous energy.

Context sentences for "niesamowity" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożecie sfilmować ten niesamowity komin hydrotermalny, myśląc, że musi być na jakiejś innej planecie.
You might film this unbelievable hydrothermal vent, which you think at the time has to be on another planet.
PolishNiesamowity spadek rynkowej wartości ludzi.
Even the business programs have started picking up on this.
PolishTo niesamowity wgląd.
It's an astonishing insight, and we have only found out about this recently.
PolishNiesamowity spadek rynkowej wartości ludzi.
I just want to share a little clip for you.
PolishJednym z nich był niesamowity gawial gangesowy, krokodyl, który w północnych rzekach osiąga około 6 metrów długości.
One of them was the remarkable gharial.
PolishGdyby wszyscy ludzie, którzy dziś mówili popracowali wspólnie nad designem samochodu, byłby niesamowity, absolutnie niesamowity.
If all the people who were talking over this period worked on a car together, it would be a joy, absolute joy.
PolishMa niesamowity talent.
PolishSą one podawane w niesamowity sposób.
And they prepare it in a wonderful way.
PolishNależy przecież stwierdzić, że euro odniosło niesamowity sukces, będąc w stanie przetrwać najpoważniejsze kryzysy finansowe.
It should, after all, be said that the euro has been incredibly successful in weathering the most severe financial crisis.
PolishOkazuje się, że takie modele mają niesamowitą moc, i że ci, którzy je zrozumieją, odniosą niesamowity sukces.
And those organizational models, it turns out, are incredibly powerful, and the people who can understand them will be very, very successful.
PolishPrawie jak niesamowity rytm.
It's a cadence you can't quite imagine.
PolishAle zysk jest niesamowity.
PolishGdybym powiedział, że za ekranem znajduje się człowiek który odniósł niesamowity sukces, natychmiast pomyślicie o pewnych rzeczach.
If I said to you that there is somebody behind the screen who is very very successful, certain ideas would immediately come to mind.
PolishJest niesamowity.
PolishMożliwość zadawania takich pytań przez naukowców, pytań przekraczających granice dyscyplin, to niesamowity przełom.
The power of being able to ask those questions, as a scientist -- questions which actually bridge across different disciplines -- is really a complete sea change.
PolishNazywam go Yoda, jest na prawdę śmieszny, ponieważ rozmawiasz z nim, dostajesz od niego maila, zastanawiasz się: "Nie jestem godzien, on jest niesamowity".
And he's seriously one of the funniest -- I call him Yoda, because you talk to the guy, you get an email from him, and you're like, "I'm not worthy.
PolishHistoria oceni je jako niesamowity dowód na to, że nam, Niemcom z NRD, po uzyskaniu wolności jesienią 1989 roku udało się wprowadzić demokrację w naszym kraju wiosną 1990 roku.
History will see them as astonishing proof of the fact that we East Germans, after liberating ourselves in the autumn of 1989, succeeded in introducing democracy to our country in the spring of 1990.