"nieskutecznie" English translation

PL

"nieskutecznie" in English

PL nieskutecznie
volume_up
{adverb}

nieskutecznie (also: daremnie, bez powodzenia)
Czy Europa wciąż będzie przymykać oczy i jedynie potępiać represje oraz nieskutecznie błagać o uwolnienie więźniów politycznych?
Is Europe going to continue to shut its eyes and merely condemn the repression and unsuccessfully beg for the release of the political prisoners?
Turecki premier przyznał teraz otwarcie i bezpośrednio, że Turcja ma strategiczne interesy na Cyprze i nieskutecznie nakazał Turkom cypryjskim milczenie.
The Turkish Prime Minister has now openly and directly admitted that Turkey has strategic interests in Cyprus and he unsuccessfully ordered the Turkish Cypriots to be quiet.

Context sentences for "nieskutecznie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBadania wykazują że 19 na 20 ludzi którzy próbują popełnić samobójstwo, robią to nieskutecznie.
Research shows that 19 out of 20 people who attempt suicide will fail.
PolishNie musimy jednak myśleć o tym, co zrobiliśmy nieskutecznie, by być w stanie zapobiegać nienawiści.
We do not need to think about what we might have done differently to be able to prevent the hatred.
PolishObecnie kompilacja statystyk dotyczących energii postępuje wolno, nieskutecznie, jest często niekompletna, a czasami nawet nieprawidłowa.
Currently the compilation of energy statistics is slow, inefficient and often incomplete, and even inaccurate.
PolishTrzy szczepy uzyskane od pacjentów leczonych nieskutecznie efawirenzem pozostały wrażliwe na efawirenz w hodowli komórkowej, a także były wrażliwe na newirapinę i delawirdynę.
Three of the efavirenz treatment failure isolates tested remained sensitive to efavirenz in cell culture and were also sensitive to nevirapine and delavirdine.
PolishTakie podejście spowodowało powstanie sytuacji, w której się obecnie znajdujemy oraz powstanie problemu agencji działających nieskutecznie, który musimy pilnie rozwiązać.
Mrs Rapti, this approach has brought about exactly the situation that we now find ourselves in and the problem of the agencies working inefficiently, which we urgently need to resolve.