"niespecyficzny" English translation

PL

"niespecyficzny" in English

PL niespecyficzny
volume_up
{adjective masculine}

niespecyficzny
Cymetydyna (niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz środek zwiększający pH w żołądku):
Cimetidine (non-specific CYP450 inhibitor and increases gastric pH):
W badaniach in vivo wykazano brak interakcji z cymetydyną (niespecyficzny inhibitor cytochromu P - 450).
An in vivo interaction study with cimetidine (non-specific cytochrome P450 inhibitor) has demonstrated a lack of a significant interaction.
Zgłaszane objawy niespecyficzne przedawkowania to nudności i wymioty.
Non-specific symptoms reported were nausea and vomiting.