"niewystarczający" English translation

PL

"niewystarczający" in English

PL niewystarczający
volume_up
{adjective masculine}

niewystarczający (also: niedostateczny)
Plan naprawy jest niewystarczający, a ponadto trudno dostrzec w nim jakiś cel.
The recovery plan is insufficient and has no focus.
Cel ten był niewystarczający już w przeszłości.
This objective was already insufficient.
Niewystarczająca odpowiedź na monoterapię nie stanowiła kryterium włączania.
Insufficient responsiveness to monotherapy was not an inclusion criteria.
niewystarczający (also: brakujący, w niedoborze)
niewystarczający (also: wybrakowany, niedostateczny, niepełny)
Z prawnego punktu widzenia niektóre z nich są często niewystarczające i niezadowalające.
Some of these are often deficient and unsatisfactory from a legal perspective.
niewystarczający
volume_up
not up to standard [ex.]

Synonyms (Polish) for "niewystarczający":

niewystarczający

Context sentences for "niewystarczający" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzekonaliśmy się, że pakt stabilności i wzrostu jest niewystarczający.
We have seen during this period that the Stability and Growth Pact is inadequate.
PolishNiewystarczający nacisk położono na technologie ekologiczne, choć niektóre nie są przydatne.
Green technologies are not reflected enough, though some are not fit for purpose.
PolishPomysł siatki bezpieczeństwa jest wprawdzie atrakcyjny, ale niewystarczający.
Although the idea of a safety net is attractive, it is not enough.
PolishPrzewidziany przez Komisję Europejską budżet w wysokości 60 milionów euro jest niewystarczający.
The budget of EUR 60 million provided for by the European Commission is not enough.
PolishJednak w moim odczuciu postęp jest absolutnie niewystarczający do zaaprobowania umowy teraz.
However, in my opinion, it is in no way sufficient for us to approve this agreement now.
PolishIch rezultaty są dalekie od ideału, a stopień monitorowania ich działalności jest niewystarczający.
The results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
PolishJednostronne zobowiązanie to objaw co prawda pozytywny i pożądany, ale niewystarczający.
A unilateral commitment is a positive sign, however, and is therefore desirable, but it is not enough.
PolishMorski aspekt tej kwestii jest ważny, ale niewystarczający.
The maritime aspect of the issue is important, but not sufficiently so.
PolishCel wciąż obowiązuje, ale został osiągnięty w niewystarczający sposób.
That objective is still valid, but insufficiently attained.
PolishRzecz jasna, że na realizację naszego planu działania pięć lat to niewystarczający okres.
Obviously, five years for our Action Plan was not enough.
PolishBudżet ten jest oczywiście niewystarczający, by wyciągnąć wszystkich producentów z tarapatów.
This budget is clearly not enough to get all the producers out of the tricky situation they are in.
PolishJednak okazuje się, że dotychczasowy postęp jest niewystarczający.
However, it turns out that progress so far is not sufficient.
Polishrazy w tygodniu, jeśli wzrost stężenia hemoglobiny jest niewystarczający (< 0, 25 g/ dl na tydzień).
weeks by 3 x 20 IU/ kg and week if the increase of Hb is not adequate (< 0.25 g/ dl per week).
PolishMimo, że moim zdaniem wspólny wniosek w sprawie rezolucji jest niewystarczający, zagłosowałem za jego przyjęciem.
I voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
PolishMówiliśmy już, kiedy Komisja prezentowała swój wniosek, że uważamy go za niewystarczający.
I have to say that we already said, when the Commission made its proposal, that we thought it was not enough.
PolishKrajowy nadzór w tej dziedzinie wydaje się niewystarczający.
National supervision in this regard seems to be inadequate.
PolishJest on niewystarczający względem potrzeb, a 147 gramów nie jest dostatecznie ambitnym celem długoterminowym.
It falls short of what is needed and 147 grams is not a sufficiently ambitious long-term target.
Polish8 marca jest niewystarczający, mamy myśleć o tym przez pozostałe dni w roku.
It is not enough merely to commemorate 8 March; we need to think about this matter on all the other days in the year as well.
PolishEmpiryzm jest niewystarczający ponieważ, cóż, naukowe teorie wyjaśniają poznawalność poprzez niewidoczne pojęcia.
Empiricism is inadequate because, well, scientific theories explain the seen in terms of the unseen.
PolishPlan europejski, który przygotowaliście obejmujący kwotę 200 miliardów euro jest moim zdaniem niewystarczający.
The European plan which you, Commissioner, have drawn up for EUR 200 billion is, I must say, inadequate.