PL niewzruszony
volume_up
{adjective masculine}

niewzruszony (also: stanowczy, nieugięty)
Niewzruszenie wierzę, że potrzebujemy silnej, jednolitej reakcji ze strony UE.
I have been adamant that we need a strong united EU response.
niewzruszony (also: solidny, stały, stabilny, ostateczny)
volume_up
firm {adj.}
I wreszcie wniosek czwarty i ostatni: że nawet w czasie zawieruchy Europa pozostaje niewzruszona, a integracja europejska staje się coraz silniejsza.
The fourth and final lesson is that even in a storm, Europe is standing firm and European integration is becoming stronger.
niewzruszony (also: nieporuszony)
volume_up
immovable {adj.} (impassive)
Niemniej Lista Czerwcowa pozostaje niewzruszona, jeżeli chodzi o politykę podatkową.
However, the June List is immovable in respect of the issue of tax policy.
niewzruszony (also: spokojny, obojętny, beznamiętny)
niewzruszony
niewzruszony
niewzruszony
volume_up
ironclad {adj.} [fig.] (defence)
niewzruszony (also: niezrażony, niespeszony)
volume_up
unfazed {adj.} [coll.]
niewzruszony
volume_up
unflappable {adj.} [coll.]
niewzruszony (also: nieporuszony, nieprzekonany)
niewzruszony (also: nieporuszony, z kamienną twarzą)
niewzruszony (also: zatwardziały)
volume_up
repentless {adj. m} [rare]
niewzruszony
niewzruszony
niewzruszony (also: niezachwiany)
niewzruszony (also: niezachwiany)
niewzruszony (also: niezachwiany, nieulegający wpływom)

Context sentences for "niewzruszony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle on wyszedł z toalety niewzruszony.
But he came out of the outhouse not upset at all.
Polish(Śmiech) Ale ojciec McGetrick pozostał całkowicie niewzruszony, spojrzał na mamę i powiedział: "Nic nie szkodzi, Daphne, jestem Szkotem".
(Laughter) And Father McGetrick was completely unflustered, just stirred his tea and looked at my mother and said, "It's all right Daphne, I'm Scottish."