PL niezastąpiony
volume_up
{adjective masculine}

niezastąpiony (also: nie do zastąpienia)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest obecnie niezastąpiony, jeśli chodzi o udzielanie pożyczek w UE i poza nią.
The European Investment Bank (EIB) currently plays an irreplaceable role in providing finance in the EU and elsewhere.
To ważne i niezastąpione źródło pożywienia dla flory.
It is a vital and irreplaceable food for plant life.
Niezastąpioną rolę mają tu do odegrania banki publiczne.
Public banks have an irreplaceable role to play here.
niezastąpiony (also: niezastępowalny)

Synonyms (Polish) for "niezastąpiony":

niezastąpiony
zastąpić