"nos" English translation


Did you mean: nosić
PL

"nos" in English

EN
EN

"NOS" in Polish

volume_up
NOS {noun}
volume_up
no {pron.}
PL
volume_up
no {part.}
PL

PL nos
volume_up
{masculine}

nos
volume_up
nose {noun}
Szczepionki przeciwko B. bronchiseptica, które podaje się przez nos, stosuje się także u psów.
Vaccines against B. bronchiseptica that are administered through the nose are also used in dogs.
Miałam nos z plastiku, zęby z porcelany, i różne inne rzeczy.
And I ended up with a plastic nose, porcelain teeth and all kinds of other things.
To, co czujecie to kilkaset cząsteczek które unoszą się w powietrzu, uderzając wasz nos.
So what you’re smelling is several hundred molecules floating through the air, hitting your nose.

Synonyms (Polish) for "nos":

nos

Synonyms (English) for "no":

no
English

Context sentences for "nos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishleku Oprymea po upływie terminu waż ci zamieszczonego na opakowaniu. noś
Do not use Oprymea after the expiry date which is stated on the packaging.
Polishostroż ć przypadku stosowania leków, które mogą noś w wywoływać sennoś, a takż ć e
Take care if you are using any medicines that calm you down (have a sedative effect) or if you drink alcohol.
PolishKrwioplucie Smolisty stolec Ucho, nos lub gardło Serce/ pluca Krwawienie
Thrombocytopenia was reported in 10 bivalirudin-treated patients participating in the ACUITY study (0.1 %).
Polishostroż ć noś podczas spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Oprymea.
Taking Oprymea with food and drink You should be cautious while drinking alcohol during treatment with Oprymea.
PolishNie wolno dłużej pozwalać, aby banki wodziły Parlament za nos.
It goes without saying that the banks cannot be allowed to lead Parliament on a merry dance any longer.
Polishnoś stosują jednocześ olanzapinę lekami, które powodują c nie z wydł enie uż
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Polishostroż ć przypadku przyjmowania nastę cych leków: noś w pują
Take care if you are taking the following medicines:
Polishostroż ć pacjentów, u których stwierdza się jakiej kolwiek przyczyny mał noś u z
In the event of elevated ALT and/ or AST during treatment, follow- up should be organised and dose reduction should be considered.
Polishkszać moż jedynie z zachowaniem ostroż ci. ją na noś
Interaction studies have only been performed in adults.
Polishostrzec, aby podczas obsł maszyn, w tym pojazdów mechanicznych zachowali szczególną ugi ostroż ć noś.
General CNS activity Caution should be exercised in patients who consume alcohol or receive medicinal products that can cause central nervous system depression.
PolishCiągle wodzisz mnie za nos!
Polishnoś przepisują c
PolishWięc ty teraz to noś.
Polishmieć zatkany nos
Polishzwieszać nos na kwintę
PolishZablokowany nos
PolishSą to proste rzeczy jak, na przykład, mamy mały laser w otworze do wąchania gdzie zwierzę ma trzymać nos przez pięć sekund, po to, by wystandaryzować tę procedurę.
And there are simple things like, for instance, we have a small laser in the sniffer hole where the animal has to stick for five seconds. ~~~ So, to standardize this.
PolishCieszę się, że pani komisarz Kroes zgadza się, że podczas przyznawania pomocy państwa nie ma miejsca na układy polityczne, polityczne wodzenie za nos lub wprowadzanie innych warunków.
And I am pleased that Commissioner Kroes recognises that there is no place for political fixes, political strings or conditions in awarding State aid.
PolishPrzekonaliśmy się aż nazbyt jasno, że niektóre państwa członkowskie chcą zachować kontrolę nad nadzorem i nie życzą sobie, by ktokolwiek wtykał nos w ich sprawy.
We saw all too clearly that there were some Member States that wanted to remain in control of the supervision and did not want anyone to poke their noses into their business.