"nowa" English translation

PL

"nowa" in English

EN
volume_up
nowa {adj. f}
volume_up
nowy {adj. m}

PL nowa
volume_up
{feminine}

1. astronomy

nowa (also: gwiazda nowa)
volume_up
nova {noun}

Context sentences for "nowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUmarliby za możliwość rzucenia wszystkiego i zaczęcia od nowa, ale nie mogą.
They're dying to throw the whole thing out and start fresh, but they can't.
PolishNie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
PolishTworzą tym samym budżet europejski od nowa, lecz w pewnym sensie równolegle.
They are reinventing the European budget, but in a kind of parallel form.
PolishDnia 30 sierpnia 2005 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił akta i nową propozycję ChPL.
A dossier and a proposal for SPC were submitted by the MAH on 30 August 2005.
PolishTe dokumenty wprowadzają również nową procedurę nadmiernych nierównowag.
Yet these very documents talk about a European semester, among other things.
PolishUważam, że pan poseł Dehaene przygotował bardzo dobry program na nową kadencję.
I think that the programme Mr Dehaene has produced for the legislative period is very good.
PolishChcieliśmy dlatego zobaczyć, czy da się tutaj wprowadzić tę nową technologię produkcji węgla.
So we wanted to see if we could introduce this charcoal-making technology there.
PolishEuropa pilnie potrzebuje autorytatywnego lidera, jakim jest właśnie nowa Komisja.
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
PolishJeśli mówiłem nie, to zaczynała od nowa, a jeśli tak, to dawała mi spokój.
And if I said, "No," she'd assault me again, and if I said, "Yes," she'd leave me alone.
PolishStwarza ono nową możliwość dla omówienia kwestii praw człowieka z władzami chińskimi.
It creates fresh scope for discussing human rights concerns with the Chinese authorities.
PolishNowa decyzja, jaką wydamy będzie odnosić się do każdego indywidualnego operatora.
Our forthcoming decision will relate to each individual operator.
Polish"Nelson, czy chciałbyś nową fontannę?" "Posłuchaj mnie, Panie Titchmarsh".
"So, Nelson, how would you like a nice water feature?" "Ahh, listen to me Mr. Titchmarsh."
PolishŹle odmierzoną dawkę należy usunąć i powtórzyć proces ustawiania dawki od nowa.
Discard the dose to waste and repeat the dose setting correctly.
PolishTo prawda, ale nowa konstytucja narusza suwerenność innych państw.
That is true, but this constitution violates the sovereignty of other states.
PolishWyhodowano jej nową własną tchawicę, która została wszczepiona 72-godziny później.
She regrew her own trachea, and 72 hours later it was implanted.
PolishW roku 2014 oczywiście od nowa ustanowiony zostanie próg w wysokości 75 % PKB.
The threshold of 75% of GDP will naturally be renewed in 2014.
PolishA na jego zewnętrznej stronie znajduje się system pamięci zwany korą nową.
And on top of it, we have this memory system called the neocortex.
PolishCzy za każdym razem, gdy używa się wstrzykiwacza NutropinAq Pen, zmieniać igłę na nową?
Do I need to change the needle every time I use my NutropinAq Pen?
PolishNowa Służba musi również w pełni odpowiadać przed tą Izbą, przed Parlamentem Europejskim.
We also need the Service to be fully accountable to this House - to the European Parliament.
PolishTo jest jakby nowa definicja policji w Indiach, siła by zapobiegać.
Because normally it was always said, power to detect, and that's it, or power to punish.