"nozdrze" English translation

PL

"nozdrze" in English

PL

nozdrze {neuter}

volume_up
nozdrze (also: chrapa)
Po uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów dawkę tę można zredukować do jednej dawki aerozolu do każdego nozdrza.
This can be reduced to one spray in each nostril once symptoms are controlled.
Koty szczepi się, podając dawkę 0, 2 ml do jednego nozdrza.
Cats are vaccinated by giving a 0.2-ml dose into one nostril.
Umieścić strzykawkę z przodu otworu nosowego i ostrożnie podać zawartość strzykawki do jamy nosowej przez nozdrze.
Place the syringe in front of one of the nostrils and carefully administer the whole contents of the syringe into the nasal cavity via this nostril.
nozdrze
volume_up
spiracle {noun} (of whale, dolphin)

Context sentences for "nozdrze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUszy mają, a nie słyszą; nozdrze mają, a nie wonieją.
They have ears, but they hear not; Noses have they, but they smell not;