"obrażać" English translation

PL

"obrażać" in English

PL obrażać
volume_up
[obrażam|obrażałbym] {imperfective verb}

Teraz karalnym przestępstwem jest raczej "obrażanie narodu tureckiego”, a nie "obrażanie tureckości”.
It is now a punishable offence to insult 'the Turkish nation', rather than 'insulting Turkishness'.
Ustawę medialną można oczywiście i należy krytykować i przyjmuję to jako rzecz naturalną, ale nie należy obrażać narodu.
Of course the media law can and should be criticised, and I accept this as natural, but a nation should not be insulted.
Karykaturzyści, dziennikarze i obywatele powinni mieć możliwość otwartego wyrażania swoich opinii, nawet jeśli oznacza to obrażanie niektórych osób.
Cartoonists, journalists and citizens should be able to speak their minds freely even if that means insulting some people.
Ważne jest, aby się nie obrażać z tego powodu, że raz nie mieli państwo większości.
It is important not to become offended simply because you did not have the majority on one occasion.
Prawo do nie bycia obrażanym jest uznawane za ważniejsze niż prawo do debaty w sprawach leżących w publicznym interesie.
The right not to be offended is considered to be much more important than the right to debate a matter of public interest.
Komisja może i powinna również zapewnić lepszą koordynację zasobów w terenie, bez obrażania czy pomijania kogokolwiek.
The Commission also can, and must, secure better coordination of resources on the ground without offending sensibilities or excluding anyone.

Context sentences for "obrażać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWażne jest, aby się nie obrażać z tego powodu, że raz nie mieli państwo większości.
It is important not to become offended simply because you did not have the majority on one occasion.
PolishPatriotyzm nie pozwala obrażać narodu i ojczyzny.
Patriotism does not permit offence to nations or countries.
PolishUstawę medialną można oczywiście i należy krytykować i przyjmuję to jako rzecz naturalną, ale nie należy obrażać narodu.
Of course the media law can and should be criticised, and I accept this as natural, but a nation should not be insulted.
PolishUE zamiast obrażać się powinna zaakceptować irlandzkie "nie”, ponieważ jest to szansa na obranie nowego kierunku w stronę polityki, która jest dostosowana do obywateli Europy.
Instead of taking umbrage, the EU should accept the Irish 'no' vote for what it is: a chance for a new direction, towards policies which are geared to the people and the citizens of Europe.