"obrzek twarzy" English translation

PL

"obrzek twarzy" in English

obrzek twarzy
Our team was informed that the translation for "obrzek twarzy" is missing.

Similar translations for "obrzek twarzy" in English

twarz noun
obrzęk noun

Context sentences for "obrzek twarzy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBól Ból w klatce piersiowej Obrzęk (w tym obrzęk, obrzęk twarzy, obrzęki obwodowe)
Pain Chest pain Oedema (including oedema, facial oedema, peripheral oedema)
PolishNiezbyt często: łysienie, obrzęk twarzy/ uogólnione obrzęki Rzadko: wysypka, świąd, plamica
Uncommon: alopecia, oedema of the face/ general oedema Rare: rash, pruritus, purpura
Polishreakcje nadwrażliwości obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, pokrzywka
duodenitis hypersensitivity reactions angioedema, face oedema, urticaria
PolishNiezbyt często: obrzęk twarzy, sucha skóra, skłonność do siniaków, poty nocne
face oedema, dry skin, contusion, tendency to bruise, night sweats
PolishZmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku
Allergic reaction, fever, radiation injury, face oedema, pain, taste perversion
PolishReakcje nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy Obrzęki twarzy Pokrzywka
Hypersensitivity reactions Angioedema Facial swelling/ oedema Urticaria
PolishJeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak swędzenie całego ciała, obrzęk twarzy i (lub)
if you experience symptoms such as itching all over your body, swelling of your face and/or
PolishObjawy typu alergicznego (np. reakcja anafilaktoidalna lub wstrząs, obrzęk twarzy, pokrzywka)
Allergic type symptoms (e. g. anaphylactoid reaction or -shock, face oedema, urticaria)
Polishlub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka) w czasie przyjmowania aliskirenu.
swelling of the face, hands and feet, eyes, lips and/ or tongue) when taking aliskiren.
Polishreakcje nadwrażliwości na światło, rumień dłoniowy, obrzęk twarzy, plamica
Skin ulcer, Rash, Urticaria, Photosensitivity reaction, Palmar erythema, Swelling face, Purpura
Polishobrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu,
swelling of the face, lips, tongue and/ or throat which may cause difficulty in swallowing.
PolishPierwszymi objawami ciężkich reakcji alergicznych mogą być obrzęk twarzy i (lub) gardła.
The first signs of a severe allergic reaction may include swelling of the face and/ or throat.
Polishreakcji alergicznych lub odczynów skórnych, takich jak obrzęk twarzy, uogólnione reakcje
Allergic or skin reactions such as face swelling, general allergic reactions including allergic
Polishobrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy
pyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema
Polishpokrzywka, obrzęk twarzy, wyprysk, nadmierne pocenie się, poty nocne, wypadanie włosów,
urticaria, swelling of the face, eczema, excessive sweating, night sweats, hair loss, acne, dry or
PolishAstenia, obrzęk twarzy, ból, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, choroby zębów, zaburzenia smaku
Asthenia, face oedema, pain, condition aggravated, rigors, tooth disorder, taste perversion
PolishNagły obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem.
Sudden swelling of your lips, face, throat or tongue, a rash, swallowing or breathing problems.
Polishuczucie gorąca, zmęczenie, obrzęk kończyn, ból w klatce piersiowej, astenia, ból, obrzęk twarzy, hipertermia
hot, oedema peripheral, pain, asthenia, chest pain, face oedema, hyperthermia
PolishBól w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, złe samopoczucie, ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy *
Chest pain, peripheral oedema, malaise, injection site pain, face oedema*
Polishhiperglikemia, zmniejsznie masy ciała, obrzęk obwodowy, obrzęk twarzy, zwiększenie LDH, hipokalcemia
hyperglycaemia, weight decrease, peripheral oedema, face oedema, increased LDH, hypocalcaemia