PL obrzydliwy
volume_up
{adjective masculine}

obrzydliwy (also: wstrętny, bezecny, przemierzły)
Hipokryzja w UE jest obrzydliwa: kryminalizuje się nielegalnych imigrantów.
The EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
Ale w pełni rozumiem ich obrzydliwe zachowanie.
But I fully understand their abominable behaviour.
Przemoc dokonywana ze względu na wierzenia ofiary jest obrzydliwa i bez wątpienia zasługuje na naszą krytykę.
Violence perpetrated because of the beliefs of the victim is abominable and there is no doubt that it deserves our criticism.
obrzydliwy (also: świński, haniebny, nieprzyzwoity, brudny)
volume_up
dirty {adj.}
Są obrzydliwe i do niczego się nie nadają".
They are absolutely disgusting and they're good for nothing."
Pani Przewodnicząca! Handel ludźmi to całkiem słusznie wyrażenie pejoratywne, gdyż określa się nim obrzydliwą praktykę.
Madam President, human trafficking is, quite rightly, a pejorative term because it describes a disgusting practice.
Piła elektryczna, wiertarka, obrzydliwe. ~~~ Chyba, że jesteście Davidem Bolinsky, wtedy to jest prawda i piękno.
Electric saw, power drill, totally disgusting unless you're David Bolinsky, in which case it's all truth and beauty.
obrzydliwy (also: wstrętny, zły, groźny, złośliwy)
volume_up
nasty {adj.}
" obleśne, psotne, obrzydliwe... " i jawnie bezmyślne.
" naughty, mischievous, nasty... " and downright inconsiderate.
obrzydliwy (also: odrażający)
obrzydliwy (also: odrażający, brudny, niechlujny, podły)
volume_up
scuzzy {adj.}
obrzydliwy (also: odrażający, denerwujący, mdlący)
Ma bóg wie ile kotów sikających po dywanach, na jej półpiętrze obrzydliwy fetor.
Her cats, God knows how many, who must piss on her rugs -- her landing's a sickening reek.
obrzydliwy (also: wstrętny, haniebny, ohydny, paskudny)
volume_up
vile {adj.}
Te obrzydliwe przestępstwa należy zwalczać z całą zawziętością, bez względu na stopień ich powagi.
These vile crimes must be combated with all our energy, whatever their level of seriousness.
obrzydliwy (also: wstrętny, ohydny)
volume_up
yucky {adj.} [Brit.] [coll.]
obrzydliwy (also: wstrętny)
obrzydliwy
volume_up
gross {adj.} [coll.]
To będzie trochę obrzydliwe, ale ludzie mieli w piwnicach głębokie na jedną-dwie stopy szamba.
So people, for instance, just to gross you out for a second, had cesspools of human waste in their basement.
obrzydliwy (also: niesmaczny, chory, chore, chora)
volume_up
sick {adj.}
obrzydliwy (also: wywołujący mdłości)
volume_up
stomach-turning {adj.}

Context sentences for "obrzydliwy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym Unia musi działać zgodnie ze swoimi wartościami i interesami i uczynić wszystko, co w jej mocy, by zamknąć ten obrzydliwy rozdział naszej historii.
Hence it falls to the Union to act in accordance with its values and interests, doing everything it can to close this sordid chapter of our history.
PolishMogę głosować rozsądnie i głosowałem przeciwko sprawozdaniu posła Baringdorfa, ponieważ uważam cały ten pomysł szpiega na niebie i satelitów za mocno obrzydliwy i skrajnie przerażający.
I can vote with common sense, and I voted against the Baringdorf report because I find the whole idea of the spy in the sky and satellites deeply distasteful and extremely frightening.