"obsadzać" English translation

PL

"obsadzać" in English

PL obsadzać
volume_up
[obsadzam|obsadzałbym] {imperfective verb}

2. film & TV

Kilka dni po przyjeździe, spotkałam niesamowitego starszego dyrygenta, który zaczął obsadzać mnie we wszystkich swoich rolach.
A few days after arriving, I met this wonderful, old conductor who started casting me in all of these roles.

3. "stanowiska"

obsadzać (also: obsadzić)
volume_up
to fill [filled|filled] {vb} (the posts)
    Każdy wakat w Zarządzie jest obsadzany w drodze mianowania nowego członka, zgodnie z ustępem 2.
Any vacancy on the Executive Board shall be filled by the appointment of a new member in accordance with paragraph 2.
Kwestią o istotnym znaczeniu jest jak najczęstsze zastosowanie w nadchodzącej kadencji, kiedy obsadzane będą najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej, zasady równości płci.
It is important that gender equality is implemented as much as possible in the forthcoming term when 'top' posts in the EU are being filled.

Context sentences for "obsadzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKilka dni po przyjeździe, spotkałam niesamowitego starszego dyrygenta, który zaczął obsadzać mnie we wszystkich swoich rolach.
A few days after arriving, I met this wonderful, old conductor who started casting me in all of these roles.
PolishNie czas podnosić mosty, obsadzać blanki i zamykać wierzeje, ponieważ Europa stoi przed wyjątkową szansą i musi ją wykorzystać.
We must not bring up the drawbridges, man the battlements, close the doors, because Europe has a huge opportunity here and we must take it.
PolishJednak bank centralny to ostatnie miejsce, w którym stanowiska powinno się obsadzać na podstawie kryteriów politycznych, a nie kompetencyjnych.
However, national banks should be the last place where appointments are made on the basis of political rather than competency criteria.