"obserwować" English translation

PL

"obserwować" in English

PL obserwować
volume_up
[obserwuję|obserwowałbym] {imperfective verb}

1. general

Miałem okazję obserwować powtórzone wybory w Mołdawii.
(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
Musimy bacznie obserwować naszych południowych sąsiadów.
We must observe our southern neighbour attentively.
Są mniejsze od fali widzialnego światła, dlatego nie możemy obserwować ich bezpośrednio.
They're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
I będziemy obserwowac jak ogolnoswiatowe ocieplenie sprawia, że one ​​topnieją.
And we'll watch as global warming makes them melt.
W nadchodzących miesiącach powinniśmy uważnie obserwować rozwój sytuacji politycznej w Tybecie.
In the coming months, we should watch the development of the political situation there carefully.
Mimo wszystko powinniśmy wciąż być w stanie obserwować, w jaki sposób działają nasze systemy.
However, it should be an alternative to our ability to watch how our systems are working.
volume_up
to keep track {vb} (of sth)
Będziemy dokładnie obserwować jej działania.
We will follow its activity closely.
Lekarz powinien ocenić na podstawie wywiadu, czy pacjent nie nadużywał leków i starannie obserwować takiego pacjenta.
Physicians should evaluate patients for a history of drug abuse and follow such patients closely.
Lekarz powinien ocenić na podstawie wywiadu uzależnienie pacjenta od narkotyków i uważnie obserwować takiego pacjenta.
Physicians should evaluate patients for a history of drug abuse and follow such patients closely.
obserwować (also: szpiegować, śledzić)
obserwować
obserwować (also: zatrzymywać na kimś wzrok)
volume_up
to clap eyes on sb {vb} [coll.]

2. IT

obserwować

Context sentences for "obserwować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy odstawić produkt leczniczy Cozaar Comp i ściśle obserwować pacjenta.
Therapy with Cozaar Comp should be discontinued and the patient observed closely.
PolishNależy obserwować oddychanie wcześniaków w terminie do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishRada Prezesów będzie więc bardzo uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji.
Consequently, the Governing Council will monitor very closely all developments.
PolishLekarz powinien obserwować pacjenta aby wykryć objawy natychmiastowej toksyczności.
Patients should be observed by the physician for immediate toxic reactions.
PolishOd tego czasu mieliśmy przyjemność obserwować postępy, jakie czynił ten kraj.
We have been pleased to note since then the progress that country has made.
PolishDlatego należy uważnie obserwować pacjentów z ryzykiem hipofosfatemii.
Therefore, patients with a risk for hypophosphatemia should be closely followed.
PolishPojedyncze przypadki wysypki należy uważnie obserwować (patrz punkt 4. 4).
The isolated rash should be closely monitored (please refer to section 4.4).
PolishPacjentów należy uważnie obserwować i w razie potrzeby stosować leczenie objawowe.
The patients should be carefully observed and given symptomatic and supportive treatment.
PolishMamy okazję obserwować rozrost biurokracji, który ma służyć potrzebom biurokracji.
What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy.
PolishI kiedy wyszli z pokoju, lekarz powiedział do matki "Proszę ją obserwować".
And the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.
PolishWykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.
And we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.
PolishBędziemy je uważnie obserwować razem z naszymi międzynarodowymi partnerami.
With our international partners, we will be following them very closely.
PolishNo bo wiecie, stojąc tutaj, łatwo można obserwować wszystkich ludzi, tak od siebie różnych.
You know, when you're standing up here, you can see all the different people.
PolishRada Prezesów będzie wciąż bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji.
The Governing Council will continue to monitor very closely all developments.
PolishNależy obserwować pacjentów czy nie występują objawy toksyczności płucnej (patrz punkt 4. 2).
Patients should be monitored for symptoms of pulmonary toxicity (see section 4.2).
PolishDlatego też należy obserwować, czy u pacjentów nie wystąpią objawy nietolerancji glukozy.
Therefore patients should be observed for evidence of glucose intolerance.
PolishLekarz powinien obserwować pacjentów w celu wykrycia bezpośrednich działań toksycznych leku.
Patients should be observed by the physician for immediate toxic reactions.
PolishArystoteles bardzo lubił obserwować rzemieślników podczas pracy.
So Aristotle was very interested in watching how the craftsmen around him worked.
PolishRada Prezesów będzie więc bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji.
The Governing Council will therefore monitor very closely all developments.
PolishJednakże pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie wystąpią u nich objawy zespołu odstawienia.
However, as a precaution, patients should be monitored for withdrawal syndrome.