"ochronny" English translation

PL

"ochronny" in English

PL ochronny
volume_up
{adjective masculine}

Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
The protective equipment is very often left at home or just not available at all.
w pompach insulinowych; je li kapsel ochronny jest zerwany lub go nie ma.
In insulin infusion pumps If the protective cap is loose or missing.
Konie wytworzyły ochronny poziom przeciwciał w dwa tygodnie po szczepieniu podstawowym.
Horses developed protective levels of antibodies two weeks after primary vaccination.

Context sentences for "ochronny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTen ochronny poziom utrzymał się u ponad 93 % dzieci przez okres dwóch lat.
These levels were maintained in over 93 % of the children after two years.
PolishKonie wytworzyły ochronny poziom przeciwciał w dwa tygodnie po szczepieniu podstawowym.
Horses developed protection two weeks after primary vaccination.
PolishPrzechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochronny przed światłem.
Store in the original package in order to protect from light.
PolishJeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi tak, należy zdjąć ochronny kapturek z ampułkostrzykawki i przejść do punktu 2.
If you answer yes to all three, remove the cap from the syringe and go to step 2.
Polish† poziom odcięcia - przyjęty poziom ochronny
† cut-off accepted as indicative of protection
PolishZdjąć ochronny kapturek z ampułkostrzykawki.
PolishZdjąć ochronny kapturek z ampułkostrzykawki.
Polishdni po drugim wstrzyknięciu u 70. 8 % zaszczepionych osób wykazano ochronny poziom przeciwciał przeciwko H5N1.
days after the second injection, 70.8 % of the people receiving the vaccine had levels of antibodies that would protect them against H5N1.
PolishPrzygotowanie pojedynczego wstrzyknięcia (1) Przed pobraniem leku zdjąć z urządzenia kapturek ochronny i odkazić korek alkoholem.
Preparation of a single injection (1) Before withdrawing each dose disinfect the rubber seal of the device with alcohol.
PolishA co jeśli był to patch ochronny?
PolishUsunąć z fiolki z proszkiem kapturek ochronny poprzez delikatne, powtarzane kilkakrotnie, ruchy okrężne, pociągając jednocześnie ku górze.
Remove the cap from the powder vial by gently moving it from side to side several times, whilst at the same time pulling upwards.
PolishAby chronić nasz przemysł przed wzrostem importu, który mógłby spowodować szkody lub stworzyć taką groźbę, umowa o wolnym handlu zawiera skuteczny mechanizm ochronny.
To protect our industry against import increases causing or threatening injury, the FTA contains an effective safeguard mechanism.
Polishdeklaracji związanej z systemem podejmowania decyzji w Radzie w drodze kwalifikowanej większości głosów, która wyjaśnia aktualny mechanizm ochronny Joanina;
a declaration relating to the system for decision-making in the Council by a qualified majority that clarifies the actual Ioannina safeguard mechanism;
PolishNie ma już wątpliwości, że grupa ta zamierza utworzyć parasol ochronny dla państw członkowskich, aby mogły wdrożyć strategie pogłębiania...
There is no longer any doubt that they are intending to create a veritable straightjacket for the Member States, so that they may implement the strategy of deepening...
PolishTakrolimus, substancja czynna zawarta w preparacie, jest immunomodulatorem, co oznacza, że oddziałuje na system odpornościowy (naturalny system ochronny organizmu).
Tacrolimus, the active substance in Protopy, is an immunomodulator, this means that it works on the immune system (the body 's natural defences).
PolishTakrolimus, substancja czynna zawarta w preparacie, jest immunomodulatorem, co oznacza, że oddziałuje na system odpornościowy (naturalny system ochronny organizmu).
Tacrolimus, the active substance in Protopic, is an immunomodulator, this means that it works on the immune system (the body 's natural defences).
PolishPonadto umowa o wolnym handlu zawiera skuteczny i jasny mechanizm ochronny dla różnych branż w UE, przez co przyczyni się do wzrostu przemysłu europejskiego.
Moreover, the Free Trade Agreement stipulates an effective and clear safeguard mechanism in the interests of EU industries, contributing to the growth of European industry.
PolishU kilku pacjentów stosujących lek TYSABRI z czasem naturalny system ochronny organizmu może zahamować prawidłowe działanie leku TYSABRI (organizm produkuje przeciwciała przeciwko lekowi TYSABRI).
In a few patients who use TYSABRI, over time the body's natural defence may stop TYSABRI from working properly (the body develops antibodies to TYSABRI).