"oczyszczać" English translation

PL

"oczyszczać" in English

PL oczyszczać
volume_up
[oczyszczam|oczyszczałbym] {imperfective verb}

1. general

Dziś przewodniczący stanowią przykład w trakcie operacji oczyszczania.
Nowadays, the chairmen are leading the way in the clean-up operation.
Oczyszczają rafę z większych roślin Oczyszczają rafę z większych roślin co pozwala koralowcom odrosnąć.
They clean the reef; everything that grows enough to be seen, they eat, and they keep the reef clean and allow the corals to replenish.
It's where we clean them up.
oczyszczać
volume_up
to deburr {vb} (wool)

2. "zwł. usuwając toksyny"

oczyszczać

3. "np. styl"

oczyszczać (also: wydobywać, szlifować, czerpać)
volume_up
to distil [distilled|distilled] {vb} [Brit.] [fig.]
oczyszczać (also: wydobywać, szlifować, czerpać)
volume_up
to distill [distilled|distilled] {vb} [Amer.] [fig.]

5. gastronomy

oczyszczać (also: oczyścić)
volume_up
to trim [trimmed|trimmed] {vb} (vegetables)

Synonyms (Polish) for "oczyszczać":

oczyszczać

Context sentences for "oczyszczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzez siedm dni oczyszczać będą ołtarz, i oczyszczą go, a poświęcą ręce swoje.
Seven days shall they make atonement for the altar and purify it; so shall they consecrate it.
Polishoczyszczać kogoś z winy