"odrobić" English translation

PL

"odrobić" in English

PL

odrobić {verb}

volume_up
To jednak nie zamyka ostatecznie sprawy: sam sektor też musi odrobić swoje zadanie domowe.
That, however, is not the end of things: the industry itself also needs to do its own homework.
to do one’s homework
to do one’s homework

Context sentences for "odrobić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropa musi sobie wyznaczyć zadanie domowe i koniecznie je odrobić.
Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.
PolishTo jednak nie zamyka ostatecznie sprawy: sam sektor też musi odrobić swoje zadanie domowe.
That, however, is not the end of things: the industry itself also needs to do its own homework.
PolishPytanie brzmi: Jak odrobić tę energię?
And so the question is: How could we make that back?
PolishPowinniśmy oczywiście skupić nasze wysiłki na wspieraniu najbardziej zacofanych regionów, by pomóc im odrobić zaległości poprzez cel 1.
We should of course focus our efforts on helping the most underdeveloped regions to catch up through Objective 1.
PolishTu, w Parlamencie, musimy odrobić zadanie domowe w celu rozwoju dowolnego stanowiska negocjacyjnego w odniesieniu do Rady.
Here in Parliament, we must first do our homework in order to develop some kind of negotiating position in relation to the Council.
Polishodrobić zadanie domowe
Polishodrobić pracę domową
Polish(PL) Jeśli mamy dzisiaj wyciągać wnioski i odrobić lekcje po wydarzeniach w Japonii, to powinniśmy zachować przy tym dużą ostrożność.
(PL) Mr President, if, today, we have to learn the lessons and do some homework after what has happened in Japan, we should do so with great caution.
PolishTo całkiem jasne - i to stwierdzenie już padało, panie pośle Langen - że Grecja musi odrobić swoje własne zadanie domowe.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, it is quite clear - and it has already been stated, Mr Langen - that Greece must do its own homework.
PolishMówimy "tak” oszczędnościom i programom reform greckiego rządu - Grecja jest w pełni zdeterminowana by odrobić swoją lekcję i zastosować się do europejskich zasad.
We say 'yes' to the Greek Government's savings and reform programme - Greece is firmly resolved to do its homework and comply with the European rules.
PolishMusimy odrobić to zadanie domowe, udowodnić, że możliwe jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i przyjaznego środowisku naturalnego stylu życia.
It is important for us to do our homework, to prove that it is possible to have sustainable economic development and an environmentally friendly way of life.