"odstępy" English translation

PL

"odstępy" in English

PL odstępy
volume_up
{feminine plural}

odstępy (also: rozłożenie, rozmieszczenie)
The spacing is something else.
Jak widzicie na tych rysunkach, odstępy pomiędzy mogą być wykorzystane różnorako w tym jako grunty rolne, pastwiska albo otwarte przestrzenie.
As you can see from these pictures, the spacing between can be used for multiple purposes including agricultural land, range land or open space.
Jeśli chcesz zmienić odstępy między wierszami w dokumencie albo dodać odstęp przed lub za akapitem, kliknij przycisk odstępów między wierszami przy prawej krawędzi paska narzędzi.
If you'd like to change the line spacing of the document, or add a space before or after a paragraph, click the line spacing button on the far-right of the toolbar.
odstępy (also: przerwy, interwały)
Zwykle odstępy czasowe monitorowania wynoszą 6 do 12 miesięcy.
Usual monitoring intervals range from 6 to 12 months.
Wizyty kontrolne powinny odbywać się co 6 miesięcy; krótsze odstępy między wizytami zalecane są w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.
Monitoring visits should be performed every 6 months; shorter intervals between visits are recommended in case of adverse events.
odstępy (also: tereny, przestrzenie)

Context sentences for "odstępy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo ustawienie odzwierciedla najniższy poziom zwartości – największe odstępy – dozwolony na Twoim koncie.
This setting reflects the lowest density--the most space--permitted for your account.
Polishkuponu musi być związany z ofertą, ułożony w logiczne zdania, a także zawierać odstępy między wyrazami zgodne z zasadami gramatyki.Użycie
Your offer must be a deal. Offers should provide a monetary discount or an additional good or service not normally included.
PolishPierwsza dawka nie powinna być podana przed ukończeniem 2. miesiąca życia, a odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić, co najmniej cztery tygodnie.
The first dose should not be given before the age of 2 months and there should be a gap of at least four weeks between injections.