"odstawić" English translation

PL

"odstawić" in English

PL

odstawić {verb}

volume_up
1. general
Należy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Velmetia at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Efficib at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Janumet na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Janumet at the time of the X-ray and for a few days after
3. colloquial
Jeśli po zmniejszeniu dawki objawy nie ustępują, lek należy odstawić.
If symptoms do not resolve after dose reduction, treatment should be discontinued.
Czemu nie odstawisz na bok eufemizmów i zaczniesz nazywać rzeczy po imieniu, z całą surowością.
Why don't you leave the euphemisms aside and call things by its name, with all its rawness
Odstawienie preparatu Lyrica także powinno odbywać się stopniowo w okresie co najmniej jednego tygodnia.
Stopping treatment with Lyrica should also be done gradually, over at least one week.
A dziecię ssące będzie grało nad dziurą żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści rękę swoję do dziury bazyliszkowej.
And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the adder's den.
odstawić (also: odstawiać, zwojować)
4. "kogoś od czegoś", colloquial
odstawić (also: odstawiać)
volume_up
to deprive {vb} (sb of sth)

Context sentences for "odstawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy odstawić produkt leczniczy Cozaar Comp i ściśle obserwować pacjenta.
Therapy with Cozaar Comp should be discontinued and the patient observed closely.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg..
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej.
Allow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
Polishnależy odstawić IL- 2 na 24 godziny, a następnie wznowić leczenie dawką zmniejszoną
IL-2 can be discontinued for 24 hours and then restarted at a 20 % dose reduction level.
PolishW takich przypadkach produkty lecznicze zawierające abakawir należy trwale odstawić.
In such cases medicinal products containing abacavir should be permanently discontinued.
PolishJeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4. 8).
If seizures occur Ciprofloxacin should be discontinued (see section 4.8).
PolishLekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR DEPOT.
Your doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor depot treatment.
PolishLekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR.
Your doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor treatment.
PolishProdukt AVONEX należy odstawić u pacjentów, u których rozwinie się postępujące SR.
AVONEX should be discontinued in patients who develop progressive MS.
PolishLiczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej. po
Allow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
PolishJeśli w ciągu następnych 2- 4 tygodni nie nastąpi poprawa kliniczna, należy lek odstawić.
If there is no response within a further 2-4 weeks, then treatment should be stopped.
PolishNależy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Velmetia at the time of the X-ray and for a few days after
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej. z be
Allow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
PolishNależy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Efficib at the time of the X-ray and for a few days after
PolishNależy odstawić lek Janumet na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Janumet at the time of the X-ray and for a few days after
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej. ol zw
Allow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
Polishsz Przed wstrzyknięciem odstawić ampułko- strzykawkę do osiągnięcia temperatury pokojowej.
Allow the pre-filled syringe to reach room temperature before injecting.
PolishLekarz może zmniejszyć dawkę, a jeśli okaże się to niewystarczające, odstawić lek Ranexa.
Your doctor may lower your dose or, if this is not sufficient, stop treatment with Ranexa.