"ogrzać" English translation

PL

"ogrzać" in English

PL ogrzać
volume_up
{perfective verb}

Lepiej jest ogrzać roztwór w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.
When you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.
Lepiej jest ogrzać lek w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.
When you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.
Jeśli roztwór jest zimny, ogrzać strzykawkę w dłoniach.
If the solution is cold, warm the syringe between your palms.
Próbujemy ogrzać pomieszczenia, ale ciepło ucieka przez okna.
We're trying to heat up the space that we're in, and all that is trying to get out through the window.
Przykładowo, w UE jest około 190 milionów budynków potrzebujących ogrzania.
For example, there are around 190 million buildings in the EU that need to be heated.
Tej zimy na grypę zmarło pięćdziesiąt tysięcy naszych emerytów i rencistów, których nie było stać na ogrzanie swoich domów.
Fifty thousand of our pensioners died of cold this winter because they could not afford to heat their own homes.

Context sentences for "ogrzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzed użyciem lek powinno się ogrzać do temperatury pokojowej lub do temperatury ciała.
The product should be brought to room or body temperature before use.
PolishNależy wyjąć z lodówki fiolkę preparatu CANCIDAS i ogrzać ją do temperatury pokojowej.
Equilibrate the refrigerated vial of CANCIDAS to room temperature.
PolishPrzed podaniem ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.
The product should be brought to room or body temperature before use.
PolishUmieścić fiolkę w łaźni wodnej o temp. 100şC, w pojemniku osłonowym i ogrzać ją do temp. od 15şC do 30ºC.
Prepare a boiling water bath containing a lead vial shield standing in and equilibrated with the boiling water bath.
PolishPodobnie jak w przypadku podawania jakichkolwiek płynów dożylnych, bezpośrednio przed podaniem Oxyglobin należy ogrzać do temperatury 37°C.
As with any intravenous fluid administration, Oxyglobin should be warmed to 37° C prior to administration.
PolishW przypadku zamrożenia gadowersetamidu w szklanych pojemnikach można je ogrzać do temperatury pokojowej i energicznie wstrząsnąć.
If frozen, presentations of gadoversetamide in glass containers may be warmed to room temperature and shaken vigorously.
PolishTrudno nam było w to uwierzyć, ale później okazało się, że odnoszą się oni do bardzo prostego, małego talerza, który w ciągu półgodziny może ogrzać dzbanek wody.
We were reluctant to believe it, but it later transpired that they were referring to a very simple little plate capable of heating a jug of water in half an hour.