"opakować" English translation

PL

"opakować" in English

PL opakować
volume_up
{perfective verb}

Liofilizaty doustne dostępne są w następujących rodzajach opakowań:
The oral lyophilisates are available in the following pack sizes:
Wielkości opakowań: – Opakowanie z 1 fiolką – Opakowanie z 10 fiolkami
Presentations: – Pack with 1 vial – Pack with 10 vials
x 500 ml 6 x 500 ml Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.
Pack Sizes 1 x 500ml 6 x 500ml Not all pack sizes may be marketed
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony przed wilgocią.
Store in the original package in order to protect from moisture.
Tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.
Store in the original package in order to protect from moisture.
Blistry: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.
Store in the original package in order to protect from moisture.
Ampułko- strzykawki są dostępne w opakowaniach typu blister lub bez opakowań typu blister.
The syringes are provided either with or without a blister wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne w opakowaniach typu blister (1 i 4 w opakowaniu) lub bez opakowania typu blister (1 w opakowaniu).
The syringes are provided either with (1- & 4-pack) or without (1-pack) a blister-wrapping.
Ampułko- strzykawki są dostępne z lub bez automatycznego zabezpieczenia igły oraz w opakowaniach typu blister lub bez opakowań typu blister.
The syringes are provided either with or without an automatic needle guard or blister wrapping.
opakować (also: zapakować, pakować)

Synonyms (Polish) for "opakować":

opakować

Context sentences for "opakować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMyślę, że ci z mojej prawej strony chcą opakować ją w bardzo piękną semantykę, używając terminów takich jak "zdrowie reprodukcyjne”.
I think the side to my right wants to cover it with some very beautiful semantics, using terms like 'reproductive health'.
PolishPróby czynione przez większe państwa członkowskie, aby opakować harmonizację podatków w kolorowy papier CCCTB nie zostaną przyjęte w Irlandii i innych państwach członkowskich.
Attempts by large Member States to giftwrap tax harmonisation in the flowery paper of CCCTB will not be accepted by Ireland or other Member States.