"opatrzyć" English translation

PL

"opatrzyć" in English

PL opatrzyć
volume_up
{verb}

2. "ranę"

To młode kobiety, pomocniczki, oczyściły rany dziecka i opatrzyły je.
It was the young women, the health aids, who cleaned the wounds of this baby and dressed the wounds.

3. "okna, zamki u drzwi"

4. "czymś"

opatrzyć (also: opatrywać)
volume_up
to provide {vb} (with sth)
Klasyczne projekty zostały przedstawione w formie fotografii opatrzonych krótkimi, ironiczno-żartobliwymi komentarzami, zawierającymi podstawowe informacje o poszczególnych produktach.
The magazine presented these classic designs in a series of photographs, coupled with short, tongue-in-cheek comments providing background information on the individual products.

Context sentences for "opatrzyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzy jest na tyle pilna, by wreszcie złożyć podpis, opatrzyć kawałek papieru swoim podpisem?
Are they urgent enough to finally put a signature, to finally add a signature to a piece of paper?
PolishW przypadku krwawienia opatrzyć samoprzylepnym opatrunkiem.
If there is bleeding, cover with an adhesive bandage.
PolishPowinniśmy opatrzyć sprawozdanie pana posła Swobody tytułem "Sprawiedliwość dla Chorwacji”, ponieważ takie jest zasadniczo sedno sprawy.
We could give the Swoboda report the overall title of 'Fairness for Croatia', because that is the heart of the matter.
Polishopatrzyć dokument pieczęcią
PolishJednak pomimo tych pozytywnych oznak ogólny rezultat nie jest jeszcze zadowalający, a Trybunał musiał opatrzyć swoją opinię za rok 2009 zastrzeżeniem.
Yet despite these positive signs the overall result is not yet satisfactory and the Court still had to qualify its opinion for 2009.