"opróżnić" English translation

PL

"opróżnić" in English

PL opróżnić
volume_up
{verb}

1. general

volume_up
to drain {vb} (drink)
Nie używać roztworu ze strzykawki, lecz opróżnić strzykawkę do zlewu.
Do not use this solution but empty the syringe in a sink.
Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.
Empty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.
Naciskając tłok strzykawki do dołu należy opróżnić całą zawartość strzykawki do drugiej miseczki.
Push down on the plunger of the syringe, to empty its entire contents into a second bowl.
Jakby ktoś wyjął miskę olejową, żeby ją tam opróżnić.
It looks like you just emptied the oil pan in your car, and you just dumped it in the ocean.
opróżnić (also: opuścić, ewakuować)
opróżnić (also: opróżniać)
volume_up
to raid {vb} [fig.] (fridge)
opróżnić (also: opróżniać)
volume_up
to strip {vb} (room, house)

2. medicine

opróżnić (also: opróżniać)
volume_up
to void {vb} (bladder)

Synonyms (Polish) for "opróżnić":

opróżnić

Context sentences for "opróżnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishna 4. 9 Przedawkowanie ia W przypadku ostrego przedawkowania należy opróżnić żołądek.
In the event of acute overdose the stomach should be emptied.
PolishKapsułkę można też opróżnić, jednak jej zawartości nie należy przed zażyciem rozgryzać lub rozgniatać.
The capsules may be emptied, but the contents may not be chewed or ground.
Polishregulator ciśnienia należy przed każdym użyciem dokładnie opróżnić, przeczyszczając mieszaniną
the pressure regulator should be purged by the nitrogen-nitric oxide mixture before each new use
PolishNależy opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów, płukanie lub zastosowanie obu tych metod.
Where appropriate, the stomach should be emptied either by the induction of emesis, lavage or both.
PolishJakby ktoś wyjął miskę olejową, żeby ją tam opróżnić.
It looks like you just emptied the oil pan in your car, and you just dumped it in the ocean.
PolishW przypadku ostrego przedawkowania należy opróżnić żołądek.
In the event of acute overdose the stomach should be emptied.
PolishPo ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów.
After an acute overdose, the stomach may be emptied by gastric lavage or by induction of emesis.
PolishZ tego względu, po pierwszym użyciu leku Prialt zbiornik należy opróżnić i ponownie napełnić po 14 dniach.
Because of this, after the first use of Prialt, the reservoir should be emptied and refilled after 14 days.
PolishZ tego względu, po pierwszym użyciu preparatu Prialt zbiornik należy opróżnić i ponownie napełnić po 14 dniach.
Because of this, after the first use of Prialt, the reservoir should be emptied and refilled after 14 days.
PolishPipetę o pojemności 5 ml opróżnić w 2- 3 miejscach wzdłuż kręgosłupa większych psów, w celu uniknięcia spłynięcia preparatu.
Apply the 5 ml pipette to 2-3 spots down the backline of large dogs in order to prevent run-off.
PolishPo ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów.
Management of overdose After an acute overdose, the stomach may be emptied by gastric lavage or by induction of emesis.
PolishNakazywała mieszkańcom opróżnić szamba i wylewać ścieki do rzeki. ~~~ Usuwając odpady z ulic, nie śmierdzi tak bardzo ale z rzeki pijemy wodę.
Because if we get it out of the streets, it'll smell much better, and -- oh right, we drink from the river.
PolishTak zwana "niewidzialna ręka” rynku jest w rzeczywistości złodziejem kieszonkowym i im bardziej jest niewidoczna, tym większą liczbę kieszeni jest w stanie opróżnić.
The so-called 'invisible hand' of the market is in fact a pickpocket and the more invisible it is, the more pockets it picks.
Polish- żeby opróżnić pojemnik.
For instance, this is a beautiful container for asthma medicine that kind of inflates itself when it's time for you to take the medicine, so the child has to go -- pffff!