PL otaczać
volume_up
[otaczam|otaczałbym] {imperfective verb}

3. "z dwóch stron"

otaczać (also: otoczyć)
volume_up
to flank [flanked|flanked] {v.t.} (by/with sth)

Context sentences for "otaczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI czytam tam, że jeśli chcesz mieć szczęście, to musisz otaczać się pozytywnymi ludźmi.
And it says if you want to get lucky, you know, you've got to be around positive people.
PolishMusimy traktować te osoby jak wolnych obywateli oraz otaczać je szacunkiem.
We must treat these people as free citizens and with respect.
PolishMy, czyli Unia, musimy otaczać się przyjaciółmi, ale oni powinni także przyjaźnić się między sobą.
We, the Union, need friends around us, but also for them to be friends among themselves.
PolishLudzie lubią otaczać się niepotrzebną mocą, zgadza się?
People like to surround themselves with unnecessary power, right?
PolishNie powinniśmy otaczać naszego kontynentu murem.
We should not build walls around our continent.
PolishMiasto zaplanowało -- na dobre i złe -- 110ha na rozwój przestrzeni, którą High Line będzie otaczać.
And the city has planned -- for better or for worse -- 12 million square-feet of development that the High Line is going to ring around.
PolishUwielbiamy otaczać się kłamstwami.
Now, we love to wrap ourselves in lies.