"płacić" English translation

PL

"płacić" in English

PL płacić
volume_up
[płacę|płaciłbym] {verb}

Ludzie w Birmie/Myanmarze nie powinni płacić ceny politycznego impasu.
The people of Burma/Myanmar shall not pay the price of a political stalemate.
Celem jest, aby płacili wszyscy po to, by każdy musiał płacić mniej.
The aim is to make everyone pay, so that each individual has to pay less.
W przeciwnym wypadku podatnicy będą płacić za dodatkowe dostawy energii.
Otherwise, the taxpayers will pay for additional energy supplies.

Synonyms (Polish) for "płacić":

płacić

Context sentences for "płacić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZamiast płacić za trzymanie samolotu w hangarze, parkujesz we własnym garażu.
Instead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
PolishInnymi słowy, powinniśmy zaniechać dotacji i zacząć płacić za świadczone usługi.
In other words, we should stop paying subsidies and start paying for the services provided.
PolishŻona kazała mi płacić dolara grzywny za każdy nieistotny fakt wtrącany do rozmowy.
My wife started to fine me one dollar for every irrelevant fact I inserted into conversation.
PolishCzy ludzie powinni płacić za błędy popełnione za namową instytucji finansowych?
Is it the people who should be paying for the mistakes made on the advice of banking corporations?
PolishJednakże naukowcy z UE mogą czasami w dalszym ciągu płacić podatki w swoim kraju ojczystym.
But researchers in the EU can sometimes simply continue paying tax in their home country.
PolishNie będziemy płacić za pomoc ze strony państwa w związku z zachowaną zdolnością połowową.
We are not paying any state assistance for the capacity that remains.
PolishJeśli nam się uda, nie będziemy musieli płacić dziennie 1 bln dolarów za ropę.
If we do -- it's costing us a billion dollars a day for oil.
PolishWówczas rachunku nie musiałyby płacić pozostałe państwa członkowskie.
That way, the other Member States would not have to pick up the tab.
PolishMusimy wiedzieć, w jaki sposób będzie się płacić za nowe technologie i kto powinien ponieść ich koszt.
We need to know how new technology will be paid for, and who will bear that cost.
PolishPodatnicy europejscy i pracownicy innych europejskich zakładów spółki Opel nie powinni za to płacić.
The European taxpayer and Opel's other workers in Europe should not foot that bill.
PolishTeraz, dla ratowania systemu bankowego, mają za to płacić podatnicy.
Now the taxpayers are being expected to bail out the banking system.
PolishTransport jest jednym z największych w Europie źródeł emisji CO2 - i nie musi za to płacić.
Transport is one of the largest producers of CO2 emissions in Europe and it is not charged for this.
PolishZa tę odbudowę nie mogą płacić nasze dzieci i wnuki.
Recovery must not be at the expense of our children and grandchildren.
PolishW Rumunii niektóre są nawet większe niż na innych obszarach, lecz również tu trzeba płacić rachunki.
Some costs are even higher in Romania than in other areas, but the bills need to be paid here too.
PolishObecnie w Europie w 30% istniejących domów panują niezdrowe warunki i trzeba w nich płacić wysokie rachunki za energię.
Today, 30% of existing homes in Europe are unhealthy and have high energy bills.
PolishCzy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
PolishSpołeczeństwo europejskie całkiem słusznie nie zamierza płacić za usługę, której nie otrzymuje.
The European public has no intention of paying for a service they are not getting and they are perfectly right.
PolishSłono muszą za to płacić zarówno obywatele tych państw, jak i Komisja Europejska jako pożyczkodawca tych środków.
This costs both their citizens and the European Commission, as the lender of this money, dear.
PolishW rzeczywistości będziesz płacić tylko kwotę niezbędną do utrzymywania reklamy na jej pozycji na danej stronie.
In fact, you'll be charged only the amount necessary to keep your ad at its position on the page.
PolishRynek natomiast nie może płacić za usługi z zakresu środowiska.
Environmental services cannot be paid for there.